27.04.2017 изложба “историја крушевачког спорта” гостовала у ош”Васа Пелагић” у Падежу

Дана 27.04.2017 године у  фискултурној сали ОШ “ Васа Пелагић“ у Падежу Спортски савез града Крушевца  организовао  излагање  своје  ауторске  изложбе „Историја крушевачког спорта “ која  ће бити излагана  у 18 основних школа на територији  града Крушевца до краја 2017 године.

DSC01088

DSC01119

Ученици основне школе ОШ „Васа Пелагић“ из Падежа  имали су прилику да на 37 паноа димензија 1000 х 7000 мм виде временски  спортски времеплов  који обухвата период  почев од 1896 године када датирају први писани подаци о спорту и спортским удружењима у Крушевцу  па до данашњих дана.

DSC01099Изложба  обухвата  28 спортова  приказаних са преко 650 слика и 28 текстова  који осликавају развој  крушевачког спорта, подсећају на пионире који су изграђивали спорт, спортске објекте и спортске организације у граду Крушевцу .

DSC01123

Циљ излагања изложбе  је  едукација ученика основношколског  узраста о историји крушевачког спорта, подизање свести о спорту и здравом начину живота и промоција  спортова који постоје  у граду  Крушевцу.

DSC01110

Изложбу  је  посетило и обишло  око 100 ђака,учитеља и наставника ОШ „Васа Пелагић“  .

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА СА ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА КРУШЕВЦА ЗА 2018 ГОДИНУ.

Oбавештавамо спортске организације са територије града Крушевца  да у складу са  чл. 118.  Закона о спорту (”Сл.гласник  Републике Србије” број 10/16)  –  Програмски календар и Приручником за финансирање програма у области спорта у јединицама локалне самоуправе  из 2016 године стр.119 став 2. издавача Сталне конференције градова и општина Србије –   доставе  предлоге својих  годишњих  програма којима се остарује општи интерес у области спорта на територији града Крушевца  за 2018.годину  до 24 . маја 2017.године.

images

 Овлашћени подносиоци годишњих програма су:

1.Спортски савез града Крушевца – предлог свог годишњег програма;

2.Спортски савез града Крушевца-предлоге  годишњих програма организација у области спорта са седиштем на територији града Крушевца, , територијални спортски савез учлањен у Спортски савез града Крушевца, за области из члана 4. став 1. тач. 1), 3), 4), 5), 6), 8) 9) и 10) Правилника;

КРИТЕРИЈУМИ КОЈЕ ПОДНОСИЛАЦ ПРОГРАМА ТРЕБА ДА ИСПУНИ

Годишњи програми морају бити из области спорта утврђених чл.137. Закона о спорту , Правилника о одобрењу средстава и финансирању програма којима се остварује општи интерес у области спорта на територији града Крушевца (”Сл.лист Града Крушевца”, бр.1/17) и  Одлуке о категоризацији спортских организација на територији града Крушевца ( „Сл.лист града Крушевца“број  3/17).

Спортском, односно другом удружењу (у даљем тексту: носилац програма) могу да се доделе средства из буџета Града, на основу поднетог предлога годишњег и посебног програма или пројекта, под условом да испуњава опште  услове односно критеријуме.

Општи услови су  да је носилац програма:

 1. регистрован у складу са законом,
 2. уписан у националну евиденцију у складу са Законом о спорту,
 3. искључиво или претежно послује на недобитној основи,у складу са законом,
 4. има седиште и своју активност реализује на територији Града,
 5. је директно одговоран за припрему и извођење програма
 6. је претходно обављао делатност најмање годину дана
 7. да испуњава, у складу са Законом о спорту, прописане услове за обављање спортских активности и делатности,
 8. је са успехом реализовао одобрени програм, претходних година , као носилац програма,
 9. није у поступку ликвидације, стечаја и под привременом забраном обављања делатности,
 10. нема блокаду пословног рачуна у тренутку закључења уговора о реализацији програма и пребацивање буџетских средстава на пословни рачун, пореске дугове или дугове према организацијама социјалног осигурања,
 11. није у последње две године правноснажном одлуком кажњен за прекршај или привредни преступ у вези са својим финансијским пословањем,коришћењем имовине,раду са децом и спречавањем негативних појава у спорту,,
 12. ангажује најмање једног спортског стручњака који има законом предвиђене квалификације за рад у спорту.
 13. има обезбеђен простор за реализацију програма.
 14. да је поднет од стране овлашћеног предлагача програма.
 15. члан одговарајућег надлежног националног гранског спортског савеза преко кога се остварује општи интерес у области спорта.

НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА ПРЕДЛОГА ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА

Подносилац предлога програма је обавезан да достави следећу документацију:

*Образац1.Предлог годишњих програма  организација у области спорта  којима се задовољавају  потребе и интереси грађана у области спорта на територији града Крушевца  у 2018  години“ .

*Образац 2. „Предлог годишњег програма којим се остварују потребе и интереси грађана у области спорта кроз изградњу,опремање и одржавање спортских објеката на територији града Крушевца у 2018 години“

*Образац 3. Упитник за категоризацију спортских организација (за спортске организације које су у систему такмичења).

*Образац 4. Изјава о партнерству

Документација – (Образаци 1,2,3,4) са општим смерницама за подносиоце програма се могу  преузети на званичном сајту Спортског савеза града Крушевца www.ssgks.rs као и у просторијама Савеза  ул. Николе Тесле бр.14, 37000 Крушевац , затворени безени Спортског центра Крушевац .

 Oбавештавамо спортске организације са територије Града Крушевца  да је потребно да своје предлоге годишњих програма поднесу преко овлашћеног подносиоца Спортског савеза града Крушевца.

Рок за доставу пријава  најкасније до 24.05.2017. године.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

  За све додатне информације можете се обратити   Спортском савезу града Крушевца, тел. 037/492- 304.

ОВДЕ МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОБРАСЦЕ:

Образац 1-Годишњи програми 2018

Образац 2 Годишњи програми спортски објекти

Образац број 3 Категоризација спортских организација

Образац број 4-Изјава о партнерству

20.04.2017 изложба”иСТОРИЈА КРУШЕВАЧКОГ СПОРТА” ГОСТОВАЛА У ош “бРАНА пАВЛОВИЋ У КОЊУХУ

Дана 20.04.2017 године у  сали ОШ “ Брана Павловић“ у Коњуху Спортски савез града Крушевца  организовао  излагање  своје  ауторске  изложбе „Историја крушевачког спорта “ која  ће бити излагана  у 18 основних школа на територији  града Крушевца до краја 2017 године.

IMG_0014

IMG_0015Ученици основне школе ОШ „Брана Павловић“ из Коњуха и подручних одељења из Беле воде и Љубаве имали су прилику да на 37 паноа димензија 1000 х 7000 мм виде временски  спортски времеплов  који обухвата период  почев од 1896 године када датирају први писани подаци о спорту и спортским удружењима у Крушевцу  па до данашњих дана. Изложба  обухвата  28 спортова  приказаних са преко 650 слика и 28 текстова  који осликавају развој  крушевачког спорта, подсећају на пионире који су изграђивали спорт, спортске објекте и спортске организације у граду Крушевцу .

IMG_0018

Циљ излагања изложбе је  едукација ученика основношколског узраста о историји крушевачког спорта, подизање свести о спорту и здравом начину живота и промоција спортова који постоје  у граду  Крушевцу.

Изложбу  је  посетило и обишло  око 120 ђака,учитеља и наставника ОШ „Брана Павловић“ из Коњуха и подручних одељења из Беле воде и Љубаве.

17.04.2017 одржан Ускршњи фудбалски турнир

17.04.2017 године у организацији Спортског савеза града Крушевца одржан је „Ускршњи  фудбалски турнир „  за дечаке и девојчице рођени/е 2002 годиште и млађе  на теренима са вештачком травом Спортског центра Крушевац. Учествовале су екипе ФК”Крушевац“,ФК“Просокер“,ЖФК „Напредак“ ,ФК“Цар Лазар 2015“ са око 80 такмичара.

DSC01082

Детаљније

Најава хуманитарне кошаркашке утакмице КК“Партизан“Београд – КК „Мегалекс“ Београд

Обавештавамо ширу спортску јавност  да Град Крушевац и Кошаркашки клуб “Мегалекс”  као организатори и Спортски савез града Крушевца  као суорганизатор 17.04.2017 године са почетком од 19 часова у „Хали спортова „ у Крушевцу организују хуманитарну кошаркашку утакмицу коју ће одиграти Кошаркашки клуб „Партизан“ Београд и Кошаркашки клуб“Мегалекс“Београд

images

                 imgresimgres

Комплетан прилог сакупљен од продаје улазница  , донација грађана и привредних субјеката намењен  је  дечијем оделењу Опште болнице Крушевац .

Продаја улазница вршиће се  од 13.04.2017 године  на билетарници Спортског центра“Крушевац“ (улица Николе Тесле бр. 14 затворени пливачки базени)  и на дан утакмице 17.04.2017 од 17 часова  на  билетарници „Хале спортова“ Крушевац- цена улазнице је 200 динара).

Спортски савез града Крушевца отворио је  наменски хуманитарни рачун за помоћ дечијем одељењу Опште болнице Крушевац код Комерцијалне банке  број рачуна:  205-205593-35 на ком се могу вршити уплате донација.

12.04.2017 одржано градско првенство у рукомету за ученике средњих школа

Дана 12.04.2017 године у “Хали спортова” у Крушевцу у организацији Савеза за школски спорт града Крушевца одржано је  градско школско првенство у рукомету у конкуренцији дечака и конкуренцији девојака за ученике средњих школа.  Учествовало је 6 екипа у конкуренцији дечака и 3 екипе у конкуренцији девојака.

Slike zenski rukomet

Slike muski rukometОстварени су следећи резултати и пламани:

Детаљније

Председник Кошаркашког савеза Србије Предраг Даниловић у посети Крушевцу

Председник Кошаркашког савеза Србије Предраг Даниловић и координатор региона КСС Бошко Аџић посетили су данас Крушевац, на позив Кошаркашког клуба Напредак Рубин и председника овог клуба Миленка Михаиловића.

DSC_0020

Делегација КСС састала се са челницима Напретка, као и са градоначелником Крушевца Драгим Несторовићем, а главна тема разговора била је подршка клубу који има велики значај за читав регион Централне Србије. Један од домаћина челницима КСС био је и Бојан Обрадовић, бивши кошаркаш и истакнути играч Напретка и бројних иностраних клубова, који је сада на функцији председника Спортског савеза града Крушевца.

08.04.2017. одржано психолошко предавање за тренере ,спортисте и родитеље спортиста

Дана  08.04.2017 године  Спортски савез града Крушевца  у сарадњи са „ Драма центром „Крушевац“  у медијатеци  ОШ “Јован Поповић“ у Крушевцу  организовао је едукативно психолошко предавање за (спортисте, тренере и родитеље спортиста) под називом „Најважније је играти се „.

IMG_0010 Предавач на предавању био  je дечији психијатар и породични психотерапеут Др.Драган Дроњак из Крушевца.

IMG_0002

IMG_0006 Шездесетак  присутних тренера , родитеља и спортиста имало је прилуку да присуствују  предавању  које је било усмерено на здраву мотивацију , значај подршке окружења (родитељи,тренери) спортистима, у систему спорта.Предавању су  присуствовали помоћник градоначелника за спорт и омладину града Крушевца г-дин Предраг Миленковић и председник Спортског савеза града Крушевца  г -дин Бојан Обрадовић.

06.04.2017 изложба “историја крушевачког спорта “постављена у ОШ”Станислав Бинички” у Јасици

 Дана 06.04.2017 године у  холу ОШ “ Станислав Бинички“ у Јасици  Спортски савез града Крушевца  организовао  излагање  своје  ауторске  изложбе „Историја крушевачког спорта “ која  ће бити излагана  у 18 основних школа на територији  града Крушевца до краја 2017 године.

DSC00995

Ученици основне школе ОШ „Станислав Бинички“ из Јасике  имали су прилику да на 37 паноа димензија 1000 х 7000 мм виде временски  спортски времеплов  који обухвата период  почев од 1896 године када датирају први писани подаци о спорту и спортским удружењима у Крушевцу  па до данашњих дана. Изложба  обухвата  28 спортова  приказаних са преко 650 слика и 28 текстова  који осликавају развој  крушевачког спорта, подсећају на пионире који су изграђивали спорт, спортске објекте и спортске организације у граду Крушевцу .

DSC01044

DSC01026

DSC01003

Циљ излагања изложбе је  едукација ученика основношколског узраста о историји крушевачког спорта, подизање свести о спорту и здравом начину живота и промоција спортова који постоје  у граду  Крушевцу.

DSC01007

Изложбу  је  посетило и обишло  око 200 ђака,учитеља и наставника ОШ „Станислав Бинички“ из Јасике .

НАЈАВА ПСИХОЛОШКОГ ПРЕДАВАЊА “НАЈВАЖНИЈЕ ЈЕ ИГРАТИ СЕ”

Обавештавамо ширу спортску јавност града Крушевца да  ће Спортски савез града Крушевца у сарадњи са „ Драма центром „Крушевац“  дана  08.04.2017  године (субота) са почетком од 17 часова и трајањем до 18 часова у медијатеци ОШ“Јован Поповић“ у Крушевцу на адреси ул. Балканска бр. 56  организовати промотивно едукативно предавање за (спортисте, тренере и родитеље спортиста) под називом „Најважније је играти се „.

imgres

Предавач je дечији психијатар и породични психотерапеут  Др.Драган Дроњак.

Тема предавања је усмерена на здраву мотивацију ,значај подршке окружења (родитељи,тренери) спортистима, у систему спорта.

Предавање је бесплатно за све учеснике .

1 2 3 34