ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА 2017 ГОДИНУ

Поштовани, обавештавамо спортске организације са територије града Крушевца  да у складу са  чл. 118.  Закона о спорту (”Сл.гласник  Републике Србије” број 10/16) –  Програмски календар  –   доставе  предлоге својих  годишњих  програма којима се остарује општи интерес у области спорта на територији града Крушевца  за 2017.годину  до 31 . јула 2016.године.

 Овлашћени подносиоци годишњих програма су: 

 1. Спортски савез града Крушевца за свој програм , као носилац програма
 1. Спортски савез града Крушевца за програме својих чланица

3.Спортска и друга  удружења који нису чланови територијалног Спортског савеза града Крушевца и друга удружења

 КРИТЕРИЈУМИ КОЈЕ ПОДНОСИЛАЦ ПРОГРАМА ТРЕБА ДА ИСПУНИ

 Годишњи програми морају бити из области спорта утврђених чл.137. Закона о спорту и Правилника о одобрењу средстава и финансирању програма којима се остварује општи интерес у области спорта на територији града Крушевца (”Сл.лист Града Крушевца”, бр.10/12).

Спортском, односно другом удружењу могу да се доделе средства из буџета Града, на основу поднетог предлога годишњег програма, под условом да испуњава опште  и посебне услове односно критеријуме.

Општи услови су  да је носилац програма:

 1. уписан у регистар код надлежног органа,
 2. послује на недобитној основи,
 3. има седиште и своју активност реализује на територији Града,
 4. није у поступку ликвидације, стечаја и под привременом забраном обављања делатности,
 5. нема блокаду пословног рачуна, пореске дугове или дугове према организацијама социјалног осигурања,
 6. није у последње две године правноснажном одлуком кажњен за прекршај или привредни преступ у вези са својом делатношћу,
 7. је директно одговоран за припрему и извођење програма,
 8. је претходно обављао  делатност најмање годину дана,
 9. је са успехом реализовао одобрени програм претходне године,
 10. ангажује најмање једног спортског стручњака који има законом предвиђене квалификације за рад у спорту,
 11. има обезбеђен простор за реализацију програма.
 12. да је поднет од стране овлашћеног предлагача програма.

 Посебни   критеријуми :

 1. да је од  интереса за  Град Крушевац  ;
 2. да  садржином  и квалитетом  програм доприноси остваривању општег интереса у области спорта кроз повећање обухвата децу ,унапређења здравља корисника, повећање броја група, унапређења стручног рада;
 3. да је у складу са спортским правилима надлежног националног гранског спортског савеза за носиоце програма из члана  3. тачка  7.
 4. да је у складу са  критеријумима  из Одлуке о категоризацији спортских грана и спортских организација на територији града Крушевца;
 5. да се реализује на територији града Крушевца ,
 6. да има значајан и дуготрајан утицај на развој спорта у Граду Крушевцу тако да се повећава број спортиста , унапређује стручни рад, повећава обухват грађана бављењем спортом и сл.;
 7. да ће се реализовати у текућој години;
 8. да је обезбеђено најмање 10% од укупних трошкова програма из сопствених средстава или неког другог извора,
 9. да су директни трошкови реализације програма оправдани, стварни и у непосредној вези са циљевима реализације програма;
 10. да додатни (индиректни) оправдани трошкови носиоца програма не прелазе 20% од директних оправданих трошкова реализације програма.
 11. да спортско удружење – носилац програма – не наплаћује чланарину својим члановима

НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА ПРЕДЛОГА ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА

 Подносилац предлога програма је обавезан да достави следећу документацију:

. *Образац1. Предлог годишњих програма спортских и других удружења којима се остварују потребе и интереси грађана у области спорта у Граду Крушевцу  у 2017. години – ЗА СВЕ ПОДНОСИОЦЕ

*Образац 2/1,2/2,2/3 и 2/4 (попуњавају спортска удружења  чији  подносилац је Спортски савез града Крушевца.) односи се на параметре из Одлуке о категоризацији спортских грана и спортских организација на територији града Крушевца ( ”Сл.лист Града Крушевца” бр.10/12) – ЗА ПОДНОСИОЦА Спортски савез града Крушевца за програме својих чланица

Документација –Образац 1 и Образаци 2/1,2/2,2/3 и 2/4   са општим смерницама за подносиоце програма се могу  преузети на званичном сајту Спортског савеза града Крушевца www.ssgks.rs као и у просторијама Савеза  ул. Николе Тесле бр.14, 37000 Крушевац , затворени безени Спортског центра Крушевац .

 Oбавештавамо спортске организације са територије Града Крушевца  да је потребно да своје предлоге годишњих програма поднесу преко:

* овлашћеног подносиоца ( Спортски савез града Крушевца за свој и програме својих чланица )

* за подносиоца Спортска и друга  удружења који нису чланови  Спортског савеза града Крушевца  и друга удружења    пријава се може доставити лично или поштом

( затворена коверта са назнаком НЕ ОТВАРАТИ) Градска управа Града Крушевца пријемна канцеларија бр.31,  путем поште на адресу  Газиместанска 1, 37000 Крушевац, са напоменом ” Предлог  годишњег програма којим се остварује општи интерес у области спорта у Граду Крушевцу за 2017.годину.”

 Рок за доставу пријава  најкасније до 31.07.2016. године.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.    

            За све додатне информације можете се обратити  Одељењу за друштвене делатности Градске управе града Крушевца , зграда Јастребца трећи спрат канцеларија бр.2 или путемe/mail поште jasmina.kalicanin@gmail.com , лице за контакт  Јасмина Каличанин тел.037/440-811 и у просторијама Спортског савеза града Крушевца, тел. 492- 304.

21.06.2016 Спортски савез града Крушевца отворио Видовданску изложбу”Историја крушевачког спорта”

Дана 21.06.2016 године у великој сали „Народног музеја Крушевац“  у Крушевцу  у оквиру прославе „Видовданских свечаности 2016“ отворена је изложба Спортског савеза града  Крушевца под називом “ Историја Крушевачког спорта“.

IMG_0052У периоду од два месеца прикупљен  је  материјал и спортска грађа, чије прикупљање  није било лако али је било лепо и пријатно вратити се у неке периоде развоја крушевачког спорта и подсетити се на пионире који су изграђивали  спорт ,спортске објекте и спортске организације у граду Крушевцу.

IMG_0056

IMG_0072IMG_0075

IMG_0074

Последња спортска изложба овакве врсте  одржана је 1975 године у Крушевцу  у холу Дома Синдиката под организацијом тадашње СОФКЕ.

Видовданска изложба “ Историја Крушевачког спорта“ обуватила је 28 спортова приказаних на 37 паноа , која садржи краћи историјат спортова са  преко 650 слика које осликавају спортски времеполов почев од 1896 па до 2016 године . Поред поменутих паноа истакнути су и спортска опрема реквизити, пехари, повеље дипломе и награде које имају веклики значај за крушевачки спорт .

 

IMG_0085

IMG_0091

Изложбу  је свечано отворио г-дин Александар Шоштар председник Спортског савеза Србије који је истакао значај овакве изложбе не само за Крушевац већ и за целу Србију и похвали квалитетан рад Спортског савеза града Крушевца.

DSC09382

Г-дин Велизар Ђерић потпредседник Спортског савеза Србије и председник федерације Спорт за све  Србије истако је значај овог догађаја за развој  масовног спорта и унапређење спортске културе.

Председник Спортског савеза града Крушевца  Бојан Обрадовић истакао је : „Јако нам је драго што овом изложбом Спортски савез града Крушевца наставља традицију СОФКЕ и пише неку нову историју. Захваљујемо  се свим спортским организацијама и установама које су помогле у изради ове изложбе а то су Историјски архив града Крушевца, Народни музеј града Крушевца, спортски клубови чланице Спортског савеза града Крушевца истакнути спортски појединци и радници . Морамо истаћи и велику захвалност нашим спортским радницима публиционистима  и новинарима чију смо грађу користили приликом израде ове изложбе, а то су г-дин Миодраг Сијић, Десимир Здравковић -Ћеса, Бојан Сремчевић, и други као и несебичну помоћи ветерана и пионира развоја спорта у Крушевца од којих смо прикупили неке податке“. Председник Спортског савеза града Крушевца Бојан Обрадовић истакао је да је прикупљање спортске грађе за ову изложбу само прва степеница и почетак једног новог пројекта Спортског савеза града Крушевца који је планиран за 2017 и 2018 годину а зове се „Монографија крушевачког спорта“

IMG_0005

IMG_0010

IMG_0028IMG_0007

На отварању изложбе било је присутно седамдесетак спортских радника, спортиста , љубитеља спорта, представника локалне самоуправе Крушевац ,организатора Спортског савеза града Крушевца  и  Спортског савеза Србије.DSC09364DSC09375

DSC09389DSC09363IMG_0047

Поставка изложба “Историја крушевачког спорта“ биће отворена за јавност до 15 августа 2016 године у великој сали Народног музеја у Крушевцу.

 

 

17.06.2016 год. у организацији Спортског савеза града Крушевца одигран “Видовдански турнир за ветеране у малом фудбалу”

Дана 17.06.2016 године у оквиру прославе „Видовданских свечаности 2016“ Спортски савез града Крушевца организовао је „Видовдански турнир ветерана у малом фудбалу“ на ком су наступиле екипе ветерана :

      ФК “14 октобар“

ветерани ФК 14 октобар

ФК “Трајал“

ветерани ФК Трајал

 ФК “Напредак“

ветерани ФК Напредак

ФК”Борац”Бивоље

ветерани ФК Борац Бивоље

Турнир се одржао на мини пич терену у дворишту ОШ“Нада Поповић“ у Крушевцу.

DSC09346У квалификационом делу турнира постигнути су следећи резултати ФК „Напредак“-ФК „Трајал“ 6:0 и ФК“14 октобар“-ФК“Борац“ 3:1. Бољи у утакмици за треће место били су ветерани ФК“Борца“ који су после нерешеног исхода оба полувремена 4:4 на пенале (6:4 ) добили екипу ветерана ФК “Трајал“. У финалној утакмици снаге су одмерили ветерани ФК“Напредак“ и ветерани ФК“14 октобар“ , бољи су били ветерани ФК „14 октобар“  који су славили са 3:0. На мини пич терену окупило се стотинак љубитеља фудбала који су имали прилике да уживају у мајсторијама старих асова крушевачког фудбала.

DSC09329Пехаре и дипломе учесницима турнира поделио је председник Спортског савеза града Крушевца г-дин Бојан Обрадовић.

DSC09351DSC09352DSC09354

 

11.06.2016 у парку “Багдала” одржана акција Спортског савеза града Крушевца”Пролећни дан рекреације”

Спортски савез града Крушевца у сарадњи са Аеробик и фитнес клубом „Endorphine“, Атлетским клубом“Крушевац“,Бадминтон клубом „Змајеви“ и Женским кошаркашким клубом „Багдала“ у парку Багдала дана 11.06.2016 године организовао је акцију „ Пролећни дан рекреације“. Присутни грађани могли су се опробати у у бадминтону, плесу уз латино звуке зумбе за најмлађе Крушевљане били су спремни мини полигон дечије атлетике и  учење основних елемената кошарке .У прелепом амбијенту парка Багдала у рекреативним активностима учествовало је око 250 Крушевљана.

DSC09226

 

DSC09261

DSC09265

 

DSC09288

DSC09295

DSC09243

DSC09303

DSC09306

Спортски савез града Крушевца у сарадњи са спортским клубовима чланицама савеза  планира да током читавог лета организује сличне спортско рекреативне садржаје за грађане Крушевца који ће се одржавати на Багдали

04.06.2016 у Крушевцу одржана “Дечија олимпијада”

Олимпијски комитет Србије, Спортски савез града Крушевца и Урбан Спорт „Београд“  04.06.2016  године  у Крушевцу  организовали  су спортску манифестације под називом „Дечија олимпијада“.Манифестација је одржана у центру  Крушевца на  платоу  испред  Дома синдиката  и  делу Видовданске улице од споменика Косовских јунака до крушевачког Народног позоришта.

DSC09057

Олимпијада се састојала од 8 спортова . За потребе организације манифестације коришћено је више терена и то: терен за фудбал са мартинелама и вештачком травом димензија 16х 8 метара

DSC09092 ,терен за рукомет димензија 16х 8 метара

DSC09075,терен за кошарку 12х 8 метара на 2 коша

DSC09081,терен за одбојку димензија 12х8 метара

DSC09120,терен за улични тенис димензија 8х4 метара

DSC09103, терен за тенис фудбал димензија 8х4 метара

DSC09105, улични шах са великим фигурама табла 3х3 метара

DSC09123, простор за скок у даљ из места у мушкој и женској конкуренцији 3х4 метара

DSC09144

Најуспешнији такмичари и екипе пласирали су се на завршницу „Дечије олимпијаде“ која ће се одржати у Београду почетком јула 2016 године.

Најуспешније екипе и појединци  који су се пласирали  на заврницу првенства „Дечије олимпијаде“ у Београду су :

Најуспешнија екипа у конкуренцији девојчица у фудбалу је ЖФК “Напредак 1“: (Денчић Теодора, Петровић Јована, Раичевић Јелена,Вучићевић Јована, Гавриловић Нађа)

DSC09211

Најуспешнија екипа у конкуренцији дечака у фудбалу била је екипа ФК „Просокер“  у саставу ( Милићевић Давид, Лукић Никола, Влајић Вељко,Влајић Филип,Јовановић Огњен,Крсмановић Матеја).

DSC09213

Најуспешнија екипа из одбојке је Напредак 1 у саставу ( Тењовић Ања,Биочанин Тара, Арбутина Ана, Тодосијевић Тијана, Радмановац Јована,Јовановић Ана).

Најуспешнији такмичар  у мини тенису био је : Никола Стефановић

Најуспешнија такмичарка  у мини тенису била  је: Лена Радовановић

Најуспешнији у шаху био је : Бошковић Милан

DSC09168

Најуспешнији у скоку у даљ био је : Адријан Добросављевић

Најуспешнија екипа мушка у рукомету била је екипа  OШ “ Брана Павловић“ у саставу (Марјановић Немања, Савић Миљан, Бошковић Милан, Ристић Данијел, Јоксић Мирослав)

DSC09172

 

Најуспешнија екипа у женском рукомету била је екипа ГЖРК”Напредак ”

Најуспешнија екипа у женској кошарци била је екипа у саставу :(Вељковић Милица,Баљошевић Ива, Баљошевић Ања, Марковић Марија)

DSC09189

Најуспешнија екипа у мушкој кошарци била је екипа Напредка у саставу :( Микић Јован,Смиљковић Данило,Вучетић Алекса,Петковић Матеја, Лазић Војин)

DSC09215

Присутни такмичари и најмлађи  грађани Крушевца писали су писма нашим спортистима који ће бранити боје Србије на предстојећој олимпијади у Бразилу. На манифестацији  је учествовало око  300 дечака и девојчица узраста од 6 до 13 година из основних школа и  спортских клубова са територије града Крушевца.

DSC09166

Крушевац је 04.06.2016 године послао нашим олимпијцима поруку велике подршке и жељу да се из Бразила врате са што више медаља јер Србија је земља спорта.

02.06.2016 у ОШ”Свети Сава “одржана акција Спортског савеза града Крушевца ” У спорт из базе”

Спортски савез града Крушевца је по плану и  програму рада за 2016 годину 02.06.2016 године у ОШ“ Свети Сава“ у Читлуку организовао  манифестацију „У спорт из базе“ као девету акцију од  18 које ће бити организоване  у основним школама на територији града Крушевца до краја 2016 године.

DSC09030

Координатор за школски спорт Спортског савеза града Крушевца Миомир Милинчић поздравио је присутне ученике и наставнике истакавши велики значај базичних спортова у развоју једног спортисте и утицају на  његово здравље , том приликом Спортски савез града Крушевца Основној школи „Свети Сава“ донирао је лопте за кошарку и одбојку.

DSC09033

У трајању једног часа физичке културе премијерно је пројектован седамнаестоминутни документарни филм о базичним спортовима који је специјално урађен  за ову прилику од стране Спортског савеза града  Крушевца, презентацију  спорта извршио је тренер атлетике Александар Јовановић тренер АК“Крушевац“  након чега су присутни  ђаци учествовали у спортској питалици. Учесницима спортске питалице подељене су дипломе.

DSC09044

У акција је учествовало 90 ђака ОШ“Свети Сава“ узраста  од 1 до 4 разреда .

DSC09052

Циљ акције је подизање свести о спорту, здравом начину живота, промоција базичних спортова ( атлетика, пливање, гимнастика) и промоција потенцијала града Крушевац у области   базичних спортова.

26.05.2016 у ОШ”Деспот Стефан” у Горњем Степошу одржана акција Спортског савеза града Крушевца “У спорт из базе”

Спортски савез града Крушевца је по плану и  програму рада за 2016 годину 26.05.2016 године у  ОШ“ Деспот Стефан“ у Горњем Степошу организовао  манифестацију „У спорт из базе“ као осму акцију од  18 које ће бити организоване  у основним школама на територији града Крушевца до краја 2016 године.DSC08977Технички секретар Спортског савеза града  Крушевца Александар Николић поздравио је присутне ученике и наставнике истакавши велики значај базичних спортова у развоју једног спортисте и утицају на  његово здравље , том приликом Спортски савез града Крушевца Основној школи „Деспот Стефан“ из Горњег Степоша донирао је лопте за одбојку и кошарку.

DSC08988У трајању једног часа физичке културе премијерно је пројектован седамнаестоминутни документарни филм о базичним спортовима који је специјално урађен  за ову прилику од стране Спортског савеза града  Крушевца, презентацију атлетског спорта извршио је тренер атлетског клуба „Крушевац“ Александар Јовановић.

DSC08991 Присутни  ђаци учествовали у спортској питалици коју је приредио Спортски савез града Крушевца са питањима из области базичних спортова.

DSC08998Учесницима спортске питалице подељене су дипломе. У акција је учествовало 80 ђака ОШ“Деспот Стефан“ из Горњег Степоша  узраста  од 1 до 4 разреда .DSC09001Циљ акције је подизање свести о спорту, здравом начину живота, промоција базичних спортова ( атлетика, пливање, гимнастика) и промоција потенцијала града Крушевац у области   базичних спортова.

DSC09002

 

19.05.2016 у ОШ”Брана Павловић” У Коњуху одржана акција Спортског савеза града Крушевца ” У спорт из базе”

Спортски савез града Крушевца је по плану и  програму рада за 2016 годину 19.05.2016 године у спортској сали  ОШ“ Брана Павловић“ у Коњуху  организовао  манифестацију „У спорт из базе“ као седму акцију од  18 које ће бити организоване  у основним школама на територији града Крушевца до краја 2016 године.

DSC08955

DSC08947

Технички секретар Спортског савеза града  Крушевца Александар Николић поздравио је присутне ученике и наставнике истакавши велики значај базичних спортова у развоју једног спортисте и утицају на  његово здравље , том приликом Спортски савез града Крушевца Основној школи „Брана Павловић“ из Коњуха донирао је лопте за одбојку.

DSC08943

У трајању једног часа физичке културе премијерно је пројектован седамнаестоминутни документарни филм о базичним спортовима који је специјално урађен  за ову прилику од стране Спортског савеза града  Крушевца, презентацију  пливачког спорта извршио је тренер пливања  Александар Николић.DSC08960 Присутни  ђаци своје знање о базичним спортовима проверили су у спортској питалици који је припремио Спортски савез града Крушевца. Учесницима спортске питалице подељене су дипломе.

У акцији је учествовало 60 ђака ОШ“Брана Павловић“ из Коњуха и подручног одељења из Љубаве  узраста  од 1 до 4 разреда .

DSC08970Циљ акције је подизање свести о спорту, здравом начину живота, промоција базичних спортова ( атлетика, пливање, гимнастика) и промоција потенцијала града Крушевац у области   базичних спортова.

12.05.2016 у ОШ”Васа Пелагић” одржана акција Спортског савеза града Крушевца “У спорт из базе”

Спортски савез града Крушевца је по плану и  програму рада за 2016 годину 12.05.2016 године у ОШ“ Васа Пелагић“ у Падежу  организовао  манифестацију „У спорт из базе“ као шесту акцију од  18 које ће бити организоване  у основним школама на територији града Крушевца до краја 2016 године.

DSC08893 Технички секретар Спортског савеза града  Крушевца Александар Николић поздравио је присутне ученике и наставнике истакавши велики значај базичних спортова у развоју једног спортисте и утицају на  његово здравље , том приликом Спортски савез града Крушевца Основној школи „Васа Пелагић“ донирао је лопте за одбојку.

DSC08922

У трајању једног часа физичке културе премијерно је пројектован седамнаестоминутни документарни филм о базичним спортовима који је специјално урађен  за ову прилику од стране Спортског савеза града  Крушевца, презентацију пливачког спорта извршио је тренер пливања Александар Николић.

DSC08920  Спортски савез је за  присутне  ђаке организовао  спортсу питалицу. Учесницима спортске питалице подељене су дипломе.У акција је учествовало 18 ђака ОШ“Васа Пелагић“ узраста  од 1 до 4 разреда .

DSC08931

Циљ акције је подизање свести о спорту, здравом начину живота, промоција базичних спортова ( атлетика, пливање, гимнастика) и промоција потенцијала града Крушевац у области   базичних спортова.

06.05.2016 у ОШ”Жабаре” у Жабару одржана акција Спортског савеза града Крушевца “У спорт из базе”

Спортски савез града Крушевца је по плану и програму рада за 2016 годину 06.05.2016 године у ОШ“ Жабаре“ у Жабару организовао манифестацију „У спорт из базе“ као пету акцију од 18 које ће бити организоване у основним школама на територији града Крушевца до краја 2016 године. Технички секретар Спортског савеза града Крушевца Александар Николић поздравио је присутне ученике и наставнике истакавши велики значај базичних спортова у развоју једног спортисте и утицају на његово здравље .

DSC08859

DSC08868

У трајању једног часа физичке културе премијерно је пројектован седамнаестоминутни документарни филм о базичним спортовима који је специјално урађен за ову прилику од стране Спортског савеза града Крушевца, презентацију пливачког спорта извршио је тренер пливања Александар Николић истакавши да је ОШ „Жабаре“ осамдесетих година прошлога века имало први отворени монтажни базен на ком је вршена обука пливања за ђаке школе тако да Жабаре заузима историјску позицију у развоју културе пливања у нашем крају. Након тога су присутни ђаци учествовали у спортској питалици.

DSC08883Учесницима спортске питалице подељене су дипломе. У акција је учествовало 33 ђака ОШ“Жабаре “ узраста од 1 до 4 разреда .

DSC08887

Циљ акције је подизање свести о спорту, здравом начину живота, промоција базичних спортова ( атлетика, пливање, гимнастика) и промоција потенцијала града Крушевац у области   базичних спортова

1 2 3 26