РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА 10.01.2018

Обавештавамо  спортске организације носиоце годишњих  програма за 2017 годину чији су годишњи програми суфинансирани средствима Града Крушевца  да су дужни  да на  основу Закона о спорту (Сл.гласник Р.С бр. 10 2016), члана  бр. 131.  и члана 38. “Паравилника о одобравању средстава и финансирању програма којима се остварује општи интерес у области спорта на територији града Крушевца“ (,,Сл.лист града Крушевца,, број 1/17) и  члана 13. „Уговора  о одобравању средстава и финансирању  програма којима се остварује општи интерес у области спорта на територији града Крушевца у 2017 години „ број 404-45/II од 03.02.2017 године,  Спортском савезу града Крушевца  као  реализатору програма поднесу извештај о реализацији и остварењу  годишњег програма у 2017 години  а  који ће бити сасатвни део годишњег извештаја о реализацији програма  који подноси Спортски савез града Крушевца -Комисији  за  избор програма и пројеката од јавног интереса у области унапређења и развоја спорта града Крушевца у складу са горе наведеним актима.

images

Рок за достављање  овереног обрасца Спортском савезу града Крушевца  је 10.01.2018 године до 15 часова у просторијама Спортског савеза града Крушевца улица Николе Тесле бр 14 на затвореним пливачким базенима СЦ“Крушевац“.

Образац извештаја о реализацији и остварењу програма може се преузети овде:

Образац годишњег извештаја за 2017 годину