Редовна Скупштна Спортског савеза града Крушевца заказана за 3.12.2013 године

–          ЧЛАНОВИМА СКУПШТИНЕ СПОРТСКОГ САВЕЗА ГРАДА КРУШЕВЦА

   Поштовани,

Обавештавамо Вас да ће  се РЕДОВНА СКУПШТИНА Спортског савеза града Крушевца одржати у

УТОРАК  3 ДЕЦЕМБРА 2013 СА ПОЧЕТКОМ У 19 ЧАСОВА

са следећим:

Дневним редом:

 1.Избор радног председништва

А) избор верификационе комисије

Б) избор записничара

Ц) избор оверивача записника

2. Извештај верификационе комисије

3. Усвајање записника са предходне  (оснивачке ) скупштине Спортског савеза града Крушевца .

4. Извештај  Надзорног одбора Спортског савеза града Крушевца

5. Извештај о раду и финансијском пословању Спортског савеза града Крушевца

6. Oдлука о усвајању програма рада Спортског савеза града Крушевца за 2014 годину.

7. Усвајање одлуке о  изменама Статута Спортског савеза града Крушевца.

8.Разно

Редовна годишња Скупштина одржаће се у „Белој сали“ Културног центра Крушевац 03.12.2013 године са почетком од 19 часова.Молимо делегате да свој долазак планирају за 18,45 часова  ради евидентирања. Са собом понети оверено пуномоћјe.

У Крушевцу                   Председник  Скупштине Спортског савеза града Крушевца

19.11.2013                                                                        Драган Лазовић