6.06.2018 у ОШ”Бранко Радичевић” одржано тестирање моторичких способности ђака

Спортски савез града Крушевца у сарадњи са партнерима Фитнес клубом “Хомоспортикус” и Атлетским клубом “Крушевац”  у складу са програмом рада за 2018 годину  реализује  пројекат „Тестирање моторичких способности ђака четвртог разреда основних школа са територије града Крушевца”.

IMG_0018

IMG_0006

IMG_0003Осмо  тестирање од 18 планираних реализовано је 06.06.2018 године у ОШ”Бранко Радичевић ”  у Крушевцу са ђацима  једног одељења  четвртог разреда. 
За праћење физичког раста и састава тела извршена су мерења телесне висине и телесне масе ученика на основу којих ће се израчунати (индекс телесне масе.

IMG_0021
За праћење  развоја моторичких способности извршена су тестирања : агилности- тест чунасто трчање 4 х 10 метара, за процену мишићне снаге – тест скок у даљ из места, за процену издржљивости у мишићној снази – тест лежање –сед за 30 секунди.