11.10.2018 у ОШ “Брана Павловић” у Коњуху одржано тестирање моторичких способности ђака

Спортски савез града Крушевца у сарадњи са Фитнес клубом “Хомоспортикус”  у складу са програмом рада за 2018 годину  реализује  пројекат „Тестирање моторичких способности ђака петог разреда основних школа са територије града Крушевца”. У програму физичког васпитања јасно се истиче да је „ циљ физичког васпитања да разноврсним и систематичким моторичким активностима, у повезаности са осталим васпитно, образовним подручјима допринесе развоју личности ученика.

IMG_0102

IMG_0099Девето  тестирање од 18 планираних реализовано је 11.10.2018 године у ОШ”Брана Павловић ” у Коњуху са ђацима  два одељења  петог  разреда. 
За праћење физичког раста и састава тела извршена су мерења телесне висине и телесне масе ученика на основу којих ће се израчунати (индекс телесне масе).

IMG_0071За праћење  развоја моторичких способности извршена су тестирања : агилности- тест чунасто трчање 4 х 10 метара, за процену мишићне снаге – тест скок у даљ из места, за процену издржљивости у мишићној снази – тест лежање –сед за 30 секунди.

IMG_0083

IMG_0091

IMG_0080

Том приликом Спортски савез града Крушевца Основној школи „Брана Павловић“ донирао је лопте за фудбал, одбојку и рукомет.