7.11.2018 у ОШ”Кнез Лазар” одржано тестирање моторичких способности ђака

Спортски савез града Крушевца у сарадњи са Фитнес клубом “Хомоспортикус”  у складу са програмом рада за 2018 годину  реализује  пројекат „Тестирање моторичких способности ђака петог  разреда основних школа са територије града Крушевца”. Тринаесто  тестирање од 18 планираних реализовано је 07.11.2018 године у ОШ”Кнез Лазар” у Купцима  са ђацима  једног одељења петог  разреда.

IMG_0015

IMG_0005

Том приликом Спортски савез града Крушевца Основној школи „Кнез Лазар“ донирао је лопте за фудбал, одбојку , рукомет и кошарку.

IMG_0016

За праћење физичког раста и састава тела извршена су мерења телесне висине и телесне масе ученика на основу којих ће се израчунати (индекс телесне масе).

IMG_0022За праћење  развоја моторичких способности извршена су тестирања : агилности- тест чунасто трчање 4 х 10 метара, за процену мишићне снаге – тест скок у даљ из места, за процену издржљивости у мишићној снази – тест лежање –сед за 30 секунди.

IMG_0002

IMG_0023

У програму физичког васпитања јасно се истиче да је „ циљ физичког васпитања да разноврсним и систематичким моторичким активностима, у повезаности са осталим васпитно, образовним подручјима допринесе развоју личности ученика.