28.11.2018 у ОШ”Велизар Станковић-Корчагин” одржано тестирање моторичких способности ђака

Спортски савез града Крушевца у сарадњи са Фитнес клубом “Хомоспортикус”  у складу са програмом рада за 2018 годину  реализује  пројекат „Тестирање моторичких способности ђака петог  разреда основних школа са територије града Крушевца”.

IMG_0308IMG_0328Шеснаесто  тестирање од 18 планираних реализовано је 28.11.2018 године у ОШ”Велизар Станковић-Корчагин”  у Великом Шиљеговцу са ђацима одељења  петог два. Тестирања су одрађена у сали за физичку културу ОШ”Велизар Станковић-Корчагин”  у Великом Шиљеговцу

За праћење физичког раста и састава тела извршена су мерења телесне висине и телесне масе ученика на основу којих ће се израчунати (индекс телесне масе).
За праћење  развоја моторичких способности извршена су тестирања : агилности- тест чунасто трчање 4 х 10 метара, за процену мишићне снаге – тест скок у даљ из места, за процену издржљивости у мишићној снази – тест лежање –сед за 30 секунди.IMG_0307IMG_0320IMG_0323

У програму физичког васпитања јасно се истиче да је „ циљ физичког васпитања да разноврсним и систематичким моторичким активностима, у повезаности са осталим васпитно, образовним подручјима допринесе развоју личности ученика.