5.12.2018. у ОШ”Владислав Савић-Јан” одржано тестирање моторичких способности ђака

Спортски савез града Крушевца у сарадњи са Фитнес клубом “Хомоспортикус”  у складу са програмом рада за 2018 годину  реализује  пројекат „Тестирање моторичких способности ђака петог  разреда основних школа са територије града Крушевца”. 
Седамнаесто тј. последње овогодишње  тестирање  реализовано је 5.12.2018 године у ОШ”Владислав Савић -Јан“ у Паруновцу са ђацима  одељења  петог  два .

 IMG_0048

IMG_0040

Том приликом Спортски савез града Крушевца Основној школи „Владислав Савић -Јан“ донирао је лопте за фудбал, одбојку, кошарку и  рукомет.

IMG_0037

За праћење физичког раста и састава тела извршена су мерења телесне висине и телесне масе ученика на основу којих ће се израчунати (индекс телесне масе).
За праћење  развоја моторичких способности извршена су тестирања : агилности- тест чунасто трчање 4 х 10 метара, за процену мишићне снаге – тест скок у даљ из места, за процену издржљивости у мишићној снази – тест лежање –сед за 30 секунди.У програму физичког васпитања јасно се истиче да је „ циљ физичког васпитања да разноврсним и систематичким моторичким активностима, у повезаности са осталим васпитно, образовним подручјима допринесе развоју личности ученика.