10.04.2019 у ОШ”Станислав Бинички” у Јасици одржано тестирање моторичких спосoбнoсти ђака четвртог разреда

Спортски савез града Крушевца по  програму рада за 2019 годину  у сардњи са Фитнес клубом „Хомоспортикус“ и  Атлетским клубом „Крушевац“ већ другу годину за редом  реализује пројекат „Тестирања моторичких способности ђака четвртог разреда основних школа са територије града Крушевца. Циљ тестирања је формирања базе података о моторичком статусу ђака , о њиховим  физиолошким и моторичким потенцијалима,  формирање система за дијагностиковање и усмеравање ђака на основу показатеља у адекватне спортске гране у циљу укључивања што већег броја деце у спортске активности и у циљу постизања бољих спортских резултата спортиста у Крушевцу што представља јединствен пројекат ове врсте у Србији.

Пројект је добио на већем значају успостављењем  сарадње са  редовним професором Факултета спорта и физичог образовања Универзитета у Београду проф.др. Миливојем Допсајем који ће пратити и анализирати даља истраживања и усмеравати тенденције развоја овог пројекта.

IMG_0006IMG_0015 Прво овогодишње тестирање одржано је 10.04.2019 године у ОШ “Станислав Бинички“ у Јасици у сали за физичку културу  са ђацима једног одељења ученика четвртог разреда.

За праћење физичког раста и састава тела минималан број информација довољних за објективну  анализу добили смо на основу показатеља: (висина тела, маса тела, масној компоненти телесног састава (индекс телесне масе)).

IMG_0021За праћење  развоја моторичких способности вршена су  тестирања: агилности- тест чунасто трчање 4 х 10 метара, за процену мишићне снаге – тест скок у даљ из места и бацање медицинке тежине 1 кг, за процену издржљивости у мишићној снази – тест лежање –сед за 30 секунди ,).

Планирано je  да у 17 основних крушевачких школа до краја 2019 године  тестирамо  по једно одељења четвртог разреда , следеће тестирање одржаће се 17.04.2019 године у ОШ“Брана Павловић“ у Коњуху.