5.12.2019 расписан јавни позив за подношење апликација за доделу признања најуспешнијим спортистима,спортским екипама и спортским радницима града крушевца за 2019 годину

На основу чл. 36. Статута Спортског савеза града Крушевца и  Правилника о  избору најуспешнијих спортиста и  спортских екипа града Крушевца, Управни одбор  Спортског савеза града Крушевца дана 5.12.2019 године расписује:

 ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА   ПОДНОШЕЊЕ АПЛИКАЦИЈА ЗА ДОДЕЛУ  ПРИЗНАЊА НАЈУСПЕШНИЈИМ СПОРТИСТИМА,СПОРТСКИМ ЕКИПАМА И СПОРТСКИМ  РАДНИЦИМА

 ГРАДА КРУШЕВЦА

 ЗА 2019 ГОДИНУ

123

Рок за доставу апликационих пријава је најкасније

до 17.12.2019. године до 15 часова

Образац апликационе пријаве за доделу признања најуспешнијим спортистима,спортским екипама и спортским радницима града Крушевца можете преузети овде:Апликациони формулар

I  Расписује се Јавни позив за подношење апликација за доделу признања најуспешнијим спортистима, спортским екипама и спортским радницима града Крушевца за 2019 годину

ГОДИШЊА  ПРИЗНАЊА

 1. најуспешнији спортиста – пионир
 2. најуспешнији спортиста – пионирка
 3. најуспешјији спортиста – кадет
 4. најуспешнији спортиста – кадеткиња
 5. најуспешнији спортиста – јуниор
 6. најуспешнији спортиста – јуниорка
 7. најуспешнији спортиста – сениор
 8. најуспешнији спортиста – сениорка
 9. најуспешнија екипа
 10. најуспешнија млада
 11. најуспешнији тренер

ПОСЕБНА  ПРИЗНАЊА

 1. 12. у категорији спортиста са инвалидитетом
 2. 13. у категорији спортиста особа са посебним потребама (Специјална олимпијада Србије)
 3. 14. најуспешнији спортски радник
 4. награда за животно дело у спорту

II Овлашћени подносиоци предлога су: спортске организације, грански спортски савези и спортски радници чије је седиште /адреса пребивалишта  на територији  града Крушевца.

III  КРИТЕРИЈУМИ КОЈЕ ПОДНОСИЛАЦ АПЛИКАЦИЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ

Услове које мора сваки кандидат који конкурише за ово признање су:

ЗА КАНДИДАТЕ ПОЈЕДИНЦЕ: да је држављанин Републике Србије, да је такмичар у индивидуалним или колективним спортским гранама националних  гранских савеза, да је члан спортске организације чије је седиште на територији града Крушевца.

ЗА КАНДИДАТЕ СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ: да је регистрована у складу са законом,  уписана у националну евиденцију у складу са Законом о спорту, има седиште  на територији Града Крушевца, да није у поступку ликвидације, стечаја и под привременом забраном обављања делатности, да је члан  националног гранског спортског савеза.

Номиновани кандидати морају имати остварене спортске резултате на званичним међународним ,републичким и регионалним такмичењима у 2019 години.

Под званичним међународним спортским такмичењима  подразумевају се:

 1. Олимпијске игре
 2. Светска првенства
 3. Европска првенства
 4. Универзијада
 5. Медитерске игре
 6. Балканско првенство

Под званичним републичким и регионалним спортским такмичењима  подразумева се:

 1. Првенство Републике Србије
 2. Првенство региона централне Србије

На предлог спортских организација,гранских савеза и спортских радника Комисија за избор спортисте града Крушевца  Спортског савеза града Крушевца  доноси одлуку о додели признања „најуспешнији спортски радник“ на основу  оствареног доприноса у развоју, промоцији, афирмацији и популаризацији спорта у Крушевцу и Републици Србији.

Награда за животно дело Спортског савеза града Крушевца може бити додељена појединцима који испуњавају следеће услове:

–           спотистима који су у периоду активног такмичења постигли врхунске спортске резултате, како на међународном, тако и на домаћим такмичењима, било  појединачно или у оквиру екипе за коју су наступали, а после престанка активног такмичења провели најмање 20. година као спортски радници у организацијама, или органима спорта града Крушевца.

–           спортским радницима који су најмање у периоду од 30. година активно деловали у спортским организацијама  града Крушевца и на тај начин значајно допринели развоју, унапређењу и омасовљавању спорта у Крушевцу.

 

IV НАЧИН ПРИЈАВЉИВЊА

 Подносилац предлога програма је обавезан да достави следећу документацију:

 1. Образац апликационе пријаве за доделу признања најуспешнијим спортистима,спортским екипама и спортским радницима града Крушевца
 2. Документацију са званичних такмичења која доказје остварени спортски резултат у текућој години (билтени, табеле, ранг листе, потврде гранских савеза).

 Документација — (Образац апликационе пријаве за доделу признања најуспешнијим спортистима,спортским екипама и спортским радницима града Крушевца ) са општим смерницама за подносиоце апликације програма се могу преузети на званичном сајту Спортског савеза града Крушевца www.ssgks.rs  или лично у седишту  Спортског савеза града Крушевца ул. Николе Тесле бр. 14, 37000 Крушевац , затворени безени Спортског центра Крушевац .

Образац апликационе пријеве и документација која се доставља уз апликацију морају бити оверени печатом спортске организације подносиоца апликације или организације која је издала пратећи документ.

Попуњен  апликациони образац са оствареним такмичарским резултатима  послати на  email адресу Спортског савеза града Крушевца office@ssgks.rs или доставити лично у просторијама Спортског савеза града Крушевца на адреси ул. Николе Тесла бр. 14  37000 Крушевац

                         Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

 За све додатне информације можете се обратити Спортском савезу града Крушевца, телефон : 037/492- 304.