обавештење о измени начина доставе документације у складу са Јавним позивом за подношење годишњих програма спортских организација за 2021 годину

Поштовани , у договору са Градском управом Крушевац а у складу са објављеним  „Јавним позивом за подношење годишњих програма спортских организација којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта са територије града Крушевца за 2021 годину“, Спортски савез града Крушевца  Вас  обавештава да рок за подношење истих остаје 30.04.2020 године као што стоји у јавном позиву са изменом начина подношења. Услед новонасталих околности договорено је да спортске организације са територије града Крушевца своје предлоге програма доставе електронски у наведеном року на email адресу Спортског савеза града Крушевца  office@ssgks.rs 

unnamed

Након нормализације стања насталог  услед ванредних околности ,спортске организације које у наведеном року буду предале електронску документацију у складу са Јавним позивом за подношење годишњих програма спортских организација којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта са територије града Крушевца за 2021 годину биће обавештене од стране Спортског савеза града Крушевца да документацију  и у физичком облику доставе у просторијама Спортског савеза града Крушевца.

Обавештавамо Вас  да јавни позив  и апликационе обрасце можете преузети са сајта Спортског савеза града Крушевца на адреси www.ssgks.rs.