Produzen rok za dostavljanje zahteva za korišćenje školskih sala do 30.08.2013

Спортским клубовима и организацијама

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ 

 

Поштовани , обавештавамо Вас да су у  року  захтеве за коришћење школских сала у складу са Правилником за коришћење јавних објеката и површина које је усвојило Градско веће града Крушевца до 01.08.2013 године  Спортском савезу града Крушевца  поднели  представници 14 клубова и спортских организација.

Спортски савез града Крушевца због малог броја приспелих захтева у договору са Одсеком за друштвене делатности Крушевац продужава рок за доставу  захтева до  30.08.2013 године.

Након истека продуженог рока пристигле пријаве се неће разматрати.

Спортски поздрав

У Крушвцу                                               Технички секретар Савеза

21.08.2013                                                     Александар Николић

krusevac20