Обавештење за спортске организације које су електронским путем у прописаном року поднеле документацију за суфинансирање годишњих програма рада за 2021 годину

Обавештавају се спортске организације са територије града Крушевца које су Спортском савезу града Крушевца у складу са расписаним „ Јавним позивом за подношење годишњих  програма спортских организација којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта са територије града Крушевца за 2021 годину“ поднеле електронски документацију у скаладу са роком 30.04.2020 године , да документацију  у физичком облику могу предати у просторијама Спортског савеза града Крушевца ул. Николе Тесле бр 14 (затворени пливачки базени) у периоду од 25.05.2020 године (понедељак) до 29.05.2020 године (петак) у временском периоду од 08 до 14 часова.unnamed

Особе надлежне за пријем документације су координатори Спортског савеза града Крушевца.