26.06.2020. одржан трећи online семинар за едукацију спортских стручњака и стручњака у спорту

Спортски савез града Крушевца био је организатор трећег online семинара за едукацију спортских стручњака и стручњака у спорту са територије града Крушевца. Предавач на online семинару био је Доц. др Лазар Тосикић са Факултета за спорт и физичко васпитање Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици.

IMG_9301

Тема предавања била је “Примена тензиомиографије (TMG) у процени контрактилних карактеристика мишића спортиста”.

Online семинар пратило је 15 спортских стручњака и стручњака у спорту са територије града Крушевца.