уредбa о изменама уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID 19

IMG_20201204_175601_663

На следећем линку можете пронаћи информације везане за спортске активности уређене новим уредбама Владе Републике Србије:

http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/viewdoc?uuid=&actid=961616&doctype=og&abc=cba