одржана ванредна седница Скупштине спортског савеза града крушевца

Дана 14.12.2020 године одржана је електронским путем Ванредна седница Скупштине Спортског савеза града Крушевца.

milkica

Скупштина је донела одлуку о усвајању предложеног дневног реда и одлуку о  допуни Пословника о раду Скупштине Спортског савеза града Крушевца.

Право гласа на електронској седници имало је 78 чланова (редовни чланови и придружени чланови ).

За усвајање предложеног дневног реда гласало је укупно 45 чланова, од чега je ЗА гласалo 45 чланова.

За усвајање Одлуке о допуни Пословника о раду Скупштине Спортског савез града Крушевца гласало је 45 чланова, од чега je ЗА гласалo 45 чланова.

Од укупног броја пристиглих гласова сви су били важећи.

Овде можете преузети преглед гласања чланица Скупштине са Ванредне електронске седнице  Спортског савеза града Крушевца:ПРЕГЛЕД ГЛАСАЊА ЧЛАНИЦА СКУПШТИНЕ ССГКШ 14.12.2020