Одржане редовна годишња и редовна изборна скупштина спортског савеза града крушевца

25.12.2020 године електронским путем одржане су Редовна годишња и Редовна изборна Скупштина Спортског савеза града Крушевца у складу са Законом о спорту Републике Србије ,Статутом Спортског савеза града Крушевца и Правилником о раду Скупштине Спортског савеза гарад Крушевца.

ПРЕГЛЕД ГЛАСАЊА СА ЕЛЕКТРОНСКЕ СЕДНИЦЕ  РЕДОВНЕ ИЗБОРНЕ СКУПШТИНЕ СПОРТСКОГ САВЕЗА ГАДА  КРУШЕВЦА ОДРЖАНЕ 25. ДЕЦЕМБРА 2020. ГОДИНЕ

Скупштина Спортског савеза  града Крушевца  одржала је електронску седницу  Редовне годишње Скупштине дана 25. 12. 2020. године у периоду од 8 до 18 часова.

Право гласа на електронској седници имало је 78 чланова (редовни чланови и придружени чланови ).

За усвајање предложеног дневног реда гласало је укупно 45 чланова, од чега је ЗА гласало 44 чланова, један је био уздржан.

За усвајање усвајање записника са предходне  скупштине Спортског савеза града Крушевца одржане 27.12.2019 године у Крушевцу  гласало је укупно 45 чланова, од чега је ЗА гласало 44 чланова, један је био уздржан.

За усвајање  извештаја надзорног одбора Спортског савеза града Крушевца за 2020 годину гласало је укупно 45 чланова, од чега је ЗА гласало 44 чланова, један је био уздржан.

За усвајање  извештаја о раду Спортског савеза града Крушевца у 2020 години гласало је укупно 45 чланова, од чега је ЗА гласало 44 чланова, један је био уздржан.

За усвајање  предлога програма рада  Спортског савеза града Крушевца  за 2021 годину гласало је укупно 45 чланова, од чега је ЗА гласало 44 чланова, један је био уздржан.

Од укупног броја пристиглих гласова сви су били важећи.

Овде можете преузети табеларни приказ гласања чланица Скупштине ССГКШ са редовне годишње Скупштине ССГКШ одржане 25.12.2020:ПРЕГЛЕД ГЛАСАЊА РЕДОВНА ГОДИШЊА ЕЛЕКТРОНСКА СКУПШТИНА ССГКШ 25.12.2020

 

ПРЕГЛЕД ГЛАСАЊА СА ЕЛЕКТРОНСКЕ СЕДНИЦЕ   РЕДОВНЕ ИЗБОРНЕ СКУПШТИНЕ СПОРТСКОГ САВЕЗА ГАДА  КРУШЕВЦА ОДРЖАНЕ 25. ДЕЦЕМБРА 2020. ГОДИНЕ

Скупштина Спортског савеза  града Крушевца  одржала је електронску седницу  Редовне изборне Скупштине дана 25. 12. 2020. године у периоду од 8 до 18 часова.

Право гласа на електронској седници имало је 78 чланова (редовни чланови и придружени чланови ).

За усвајање предложеног дневног реда гласало је укупно 45 чланова, од чега је ЗА гласало 43 чланова, уздржане су биле две чланице.

За усвајање одлуке о избору председника Спортског савеза града Крушевца  и листе чланова Управног и Надзорног одбора Спортског савеза града Крушевца за изборни период  2020-2024  коју је поднео председнички кандидат Бојан Обрадовић  гласало је укупно 45 чланова, од чега је ЗА гласало 43 чланова, уздржане су биле две чланице.

Од укупног броја пристиглих гласова сви су били важећи.

Овде можете преузети табеларни приказ гласања чланица Скупштине ССГКШ са редовне изборне Скупштине ССГКШ одржане 25.12.2020:ПРЕГЛЕД ГЛАСАЊА ЧЛАНИЦА РЕДОВНА ИЗБОРНА ЕЛЕКТРОНСКА СКУПШТИНА 25.12.2020