расписан јавни позив за подношење апликација за доделу признања најуспешнијим спортистима,спортским екипама и најуспешнијем тренеру града крушевца за 2020 годину

На основу  Правилника о  избору најуспешнијих спортиста и  спортских екипа града Крушевца, Спортски савез града Крушевца  расписао је “Јавни позив за подношење апликација за доделу признања најуспешнијим спортистима, спортским екипама и најуспешнијем тренеру града Крушевца за 2020 годину”

Рок за доставу апликационих пријава  са пратећом документацијом је најкасније до 22.01.2021. године (петак) до 15 часова

Попуњен  апликациони формулар са оствареним такмичарским резултатима и пратећом документацијом  која доказује остварене резултате  шаље се електронским путем на email  адресу Спортског савеза града Крушевца office@ssgks.rs

Апликациони формулар можете преузети ОВДЕ : Апликациони формулар Избор спортиста и екипа 2020 ССГКШ           

I  Расписује се Јавни позив за подношење апликација за доделу признања најуспешнијим спортистима, спортским екипама и  најуспешнијем тренеру града Крушевца за 2020 годину

КАТЕГОРИЈЕ ПРИЗНАЊА

 

ГОДИШЊА  ПРИЗНАЊА

 1. најуспешнији спортиста – пионир
 2. најуспешнији спортиста – пионирка
 3. најуспешјији спортиста – кадет
 4. најуспешнији спортиста – кадеткиња
 5. најуспешнији спортиста – јуниор
 6. најуспешнији спортиста – јуниорка
 7. најуспешнији спортиста – сениор
 8. најуспешнији спортиста – сениорка
 9. најуспешнија екипа
 10. најуспешнија млада
 11. најуспешнији тренер

ПОСЕБНА  ПРИЗНАЊА

 1.  у категорији спортиста са инвалидитетом
 2.  у категорији спортиста особа са посебним потребама (Специјална олимпијада Србије)

 

II  ОВЛАШЋЕНИ  ПОДНОСИОЦИ  ПРЕДЛОГА СУ: спортске организације  и територијални грански спортски савези  чије је седиште /адреса  на територији  града Крушевца.

III   КРИТЕРИЈУМИ КОЈЕ ПОДНОСИЛАЦ АПЛИКАЦИЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ

Услове које мора сваки кандидат који конкурише за ово признање су:

ЗА КАНДИДАТЕ  СПОРТИСТЕ  ПОЈЕДИНЦЕ: да је држављанин Републике Србије, да је такмичар у индивидуалним или колективним спортским гранама националних  гранских савеза, да је члан  спортске организације чије је седиште на територији града Крушевца.

ЗА КАНДИДАТЕ СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ: да је регистрована у складу са законом,  уписана у националну евиденцију у складу са Законом о спорту, има седиште  на територији Града Крушевца, да није у поступку ликвидације, стечаја и под привременом забраном обављања делатности, да је члан  националног гранског спортског савеза.

ЗА  КАНДИДАТЕ ТРЕНЕРЕ : да је држављанин Републике Србије , да је тренер спортске организације чије је седиште на територији града Крушевца,  да је са спортистом/екипом постигао запажене спортске резултате у 2020 години.

Номиновани кандидати морају имати остварене спортске резултате на званичним међународним ,републичким и регионалним такмичењима у 2020 години.

Под званичним међународним спортским такмичењима  подразумевају се:

 1. Олимпијске игре
 2. Светска првенства
 3. Европска првенства
 4. Универзијада
 5. Медитерске игре
 6. Балканско првенство

Под званичним републичким и регионалним спортским такмичењима  подразумева се:

 1. Првенство Републике Србије
 2. Првенство региона

IV  НАЧИН ПРИЈАВЉИВAЊА

 Подносилац предлога програма је обавезан да достави следећу документацију:

 1. Образац апликационе пријаве за доделу признања најуспешнијим спортистима,спортским екипама и спортском стручњаку (тренеру) града Крушевца
 2. Документацију са званичних такмичења која доказје остварени спортски резултат у текућој години (билтен, табела, ранг листа, потврда гранског савеза, дипломе).

  Попуњен  апликациони образац са оствареним такмичарским резултатима и пратећом документацијом  која доказује остварене резултате  послати на  email  адресу Спортског савеза града Крушевца office@ssgks.rs

   Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Документација — (Образац апликационе пријаве за доделу признања најуспешнијим спортистима,спортским екипама и најуспешнијем спортском стручњаку (тренеру) града Крушевца  са општим смерницама за подносиоце апликације програма се могу преузети на званичном сајту Спортског савеза града Крушевца www.ssgks.rs

Образац апликационе пријеве и документација која се доставља уз апликацију морају бити оверени печатом спортске организације подносиоца апликације или организације која је издала пратећи документ.

V    ПРОГЛАШЕЊЕ  НАЈУСПЕШНИЈИХ, ДОДЕЛА ПРИЗНАЊА

Након прикупљених апликација Спортски савез града Крушевца ће исте систематизовати и у складу са „Правилником о  избору најуспешнијих спортиста и  спортских екипа града Крушевца, Спортског  савез града Крушевца“  извршити  бодовање и проглашење најуспешнијих спортиста, екипа и тренера за 2020 годину.  Резултати проглашење најуспешнијих спортиста екипа и тренера  града Крушевца за 2020 биће објављени до краја месеца јануара 2020 године  на званичној страници Спортског савеза града Крушевца www.ssgks.rs.

Додела признања  проглашеним најуспешнијим спортистима,екипама и тенеру за 2020 годину уследиће накнадно по одлуци Спортског савеза града Крушевца  a у складу са важећим противепидемијским мерама против сузбијања заразне болести COVID 19. Добитници признања биће благовремено обавештени  од стране Спортског савеза града Крушевца о месту и временском термину  доделе добијених признања.