Одржан други овогодишњи online семинар за стручно усавршавање спортских стручњака,стручњака у спорту и наставника физичког образовања

У организацији Спортског савеза града Крушевца у циљу перманентне едукације спортских стручњака,стручњака у спорту и наставника физичког образовања са територије града Крушевца дана 03.03.2021 године одржан је други овогодишњи  online  семинар. Предавач је био проф.др Миливој Допсај редован професор Факултета спорта и физичког образовања Универзитета у Београду.

Тема семинара била је “Стандарди за оцену физичких способности ђака 4 и 5 разреда Расинског округа”.Online  семинару присуствовало је 17 крушевачких спортских стручњака и наставника физичког образовања. Подаци који су коришћени у изради предавања проистекли су из пројекта Спортског савеза града Крушевца “Тестирање моторичких способности ђака 4 и 5 разреда” које је Спортски савез града Крушевца реализовао 2018 и 2019 године у циљу формирања система за оцену физичких способности ђака са територије града Крушевца који ће бити основа за правовремену селекцију спортиста и формирања програма за унапређење моторичких способности ђака у циљу побољшања њиховог здравственог стања и спортског усавршавања.

Спортски савез града Крушевца ће у наредном периоду у сарадњи са Школском управом града Крушевца, Савезом за школски спорт града Крушевца наставити  континуиран процес тестирања ђака основношколског узраста у циљу израде система праћења,  спортске селекције и дијагностиковања стања моторичких спсособности ђака.