расписан јавни позив за подношење апликација за избор најуспешнијих спортиста, спортских екипа и спортских радника града крушевца за 2021. годину

На основу чл. 42. Статута Спортског савеза града Крушевца и  Правилника о  избору најуспешнијих спортиста и  спортских екипа града Крушевца, Председник  Спортског савеза града Крушевца  расписао је “Јавни позив за подношење апликација за избор најуспешнијих спортиста, спортских екипа и спортских радника града Крушевца за 2021 годину”.

Рок за доставу апликационих пријава је најкасније до ( недеље) 23.01.2022. године до 15 часова

Апликациони формулар можете преузети ОВДЕ: Апликациони формулар ССГКШ за избор најуспешнијих спортиста, екипа и спортских радника за 2021 год.

Расписује се Јавни позив за подношење апликација за доделу признања најуспешнијим спортистима, спортским екипама и спортским радницима града Крушевца за 2021 годину

ГОДИШЊА  ПРИЗНАЊА

 1. најуспешнији спортиста – пионир
 2. најуспешнији спортиста – пионирка
 3. најуспешјији спортиста – кадет
 4. најуспешнији спортиста – кадеткиња
 5. најуспешнији спортиста – јуниор
 6. најуспешнији спортиста – јуниорка
 7. најуспешнији спортиста – сениор
 8. најуспешнији спортиста – сениорка
 9. најуспешнија сениорска екипа
 10. најуспешнија млада екипа
 11. најуспешнији тренер

ПОСЕБНА  ПРИЗНАЊА

12. у категорији спортиста са инвалидитетом

13. у категорији спортиста особа са посебним потребама (Специјална олимпијада Србије)

14. најуспешнији спортски радник

НАГРАДА ЗА ЖИВОТНО ДЕЛО

15. награда за животно дело у спорту

 

ОВЛАШЋЕНИ  ПОДНОСИОЦИ  ПРЕДЛОГА  СУ : спортске организације, грански спортски савези и спортски радници чије је седиште /адреса пребивалишта  на територији  града Крушевца.

КРИТЕРИЈУМИ КОЈЕ ПОДНОСИЛАЦ АПЛИКАЦИЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ

 Услове које мора сваки кандидат који конкурише за ово признање да испуни  су:

ЗА КАНДИДАТЕ ПОЈЕДИНЦЕ: да је држављанин Републике Србије, да је такмичар у индивидуалним или колективним спортским гранама националних  гранских савеза, да је члан спортске организације чије је седиште на територији града Крушевца.

На предлог спортских организација,гранских савеза и спортских радника Комисија за избор спортиста,спортских радника и екипа града Крушевца  Спортског савеза града Крушевца  доноси одлуку о додели признања „најуспешнији спортски радник“ на основу  оствареног доприноса у развоју, промоцији, афирмацији и популаризацији спорта у Крушевцу и Републици Србији.

Награда за животно дело Спортског савеза града Крушевца може бити додељена појединцима који испуњавају следеће услове:

–           спортистима који су у периоду активног такмичења постигли врхунске спортске резултате, како на међународном, тако и на домаћим такмичењима, било  појединачно или у оквиру екипе за коју су наступали, а после престанка активног такмичења провели најмање 20  година као спортски радници у организацијама, или органима спорта града Крушевца.

–           спортским радницима који су најмање у периоду од 30. година активно деловали у спортским организацијама  града Крушевца и на тај начин значајно допринели развоју, унапређењу и омасовљавању спорта у Крушевцу.

–           стручњацима у спорту и спортским стручњкацима ( тренери, селектори, лекари спортске медицине и сл.) који су провели најмање 20. година рада у спортским организацијама и органима  града Крушевца и остварили изузетно значајне и запажене резултате

За награду за животно дело Спортског савеза града Крушевца не могу конкурисати млађи од 55. година старости

ЗА КАНДИДАТЕ СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ: да је регистрована у складу са законом,  уписана у националну евиденцију у складу са Законом о спорту, има седиште  на територији Града Крушевца, да није у поступку ликвидације, стечаја и под привременом забраном обављања делатности, да је члан  националног гранског спортског савеза.

Номиновани кандидати морају имати остварене спортске резултате на званичним међународним ,републичким и регионалним такмичењима у 2021 години.

Под званичним међународним спортским такмичењима  подразумевају се:

 1. Олимпијске игре
 2. Светска првенства
 3. Европска првенства
 4. Универзијада
 5. Медитерске игре
 6. Балканско првенство

Под званичним републичким и регионалним спортским такмичењима  подразумева се:

 1. Првенство Републике Србије
 2. Првенство региона централне Србије

НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА

 Подносилац предлога програма је обавезан да достави следећу документацију:

 1. Образац апликационе пријаве за доделу признања најуспешнијим спортистима,спортским екипама и спортским радницима града Крушевца
 2. Документацију са званичних такмичења која доказје остварени спортски резултат у текућој години (билтени, табеле, ранг листе, потврде гранских савеза).

Документација — (Образац апликационе пријаве за доделу признања најуспешнијим спортистима,спортским екипама и спортским радницима града Крушевца ) са општим смерницама за подносиоце апликације програма се могу преузети на званичном сајту Спортског савеза града Крушевца www.ssgks.

Образац апликационе пријеве и документација која се доставља уз апликацију морају бити оверени печатом спортске организације подносиоца апликације или организације која је издала пратећи документ.

Попуњен  апликациони образац са  прилогом ( доказом о оствареним такмичарским резултатима из 2021. године) доставља се електронски  на званичну  email адресу Спортског савеза града Крушевца :office@ssgks.rs

                         Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

За све додатне информације можете се обратити Спортском савезу града Крушевца, телефон :   037/492- 304.