У ОШ”брана павловић” у Коњуху одржано тестирање моторичких способности ђака

Спортски савез града Крушевца наставља програм тестирања моторичких способности ђака и бележења  њихових морфолошких каратеристика који је  започет и реализован 2018 и 2019 године у 17 основних школа на територији града  Крушевца.

Треће овогодишње тестирање одржано је у  ОШ“ Брана Павловић“ у селу Коњух  24.11.2022. године у сали за физичку културу у присуству ђака  једног одељења петог разреда школе.

Планирано је да у 8 основних крушевачких школа до краја 2022. године  буду одржана  тестирања  по једног одељења петог разреда на основу којих ће се добити  показатељи стања моторичких  способности ђака петог разреда. На основу добијених показатеља уради ће се анализа стања и извршити  јавна публикација добијених показатеља и дати мере за унапређење моторичких способности ђака као и унапређење здравља и физичких активности  и програми који ће утицати на њихов развој као и предлог за њихово даље спортско усмерење.

За праћење физичког раста и састава тела минималан број информација довољних за објективну  анализу добија се на основу показатеља: (висина тела, маса тела, масној компоненти телесног састава (индекс телесне масе)).

За праћење  развоја моторичких способности вршена су тестирања: агилности- тест чунасто трчање 4 х 10 метара, за процену мишићне снаге – тест скок у даљ из места и бацање медицинке тежине 2 кг, за процену издржљивости у мишићној снази – тест лежање –сед за 30 секунди).

Спортски савез града Крушевца формирао је базу података тестираних ђака из 2018 , и 2019 године на основу којих је урађен модел са показатељима који ће бити допуњен резултатима тестирања из 2022. године. Циљ реализације програма тестирања је  перманентно дијагностификовања и препознавање функционалних и морфолошких показатеља стања моторичких способности ђака на основу којих ће бити урађени програми за побољшање и развој моторичких способности ђака, програми за селекцију и спортско усмерење талентованих ђака у адекватне спортске гране, што заједно представља јединствен пројекат ове врсте у Републици Србији.