расписан јавни позив за подношење документације за доделу спортских стипендија за 2023 годину

Спортски савез града Крушевца расписује јавни позив за подношење документације за доделу спортских стипендија за 2023 годину:

место и датум објаве јавног позива: Крушевац 27.02.2023. године

овлашћени предлагачи: Спортске организације са територије града Крушевца су овлашћени предлагачи кандидата за спортске стипендије.

рок за достављање документације: Рок за достављање документације „Јавног позива Спортског савеза града Крушевца “ за доделу спортских стипендија за 2023. годину је најкасније до 13.03.2023. године (ПОНЕДЕЉАК) до 15 часова.

Текст јавног позива можете преузети овде:ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ СПОРТСКИХ СТИПЕНДИЈА ЗА 2023. ГОД. СПОРТСКОГ САВЕЗА ГРАДА КРУШЕВЦА

Комисија за доделу спортских стипендија Спортског савеза града Крушевца ће у року од 7  дана од завршетка Јавног позива донети Одлуку о избору кандидата који остварују право на стипендију за 2023 годину као и о висини стипендије.

услови учешћа:

Право на стипендирање имају спортисти који су категорисани у складу са Законом и Националном категоризацијом спортиста, а посебно као перспективни спортисти, осим врхунских спортиста и спортиста са посебним заслугама.

Кандидат за доделу стипендија мора да испуњава следеће услове:

 • да има пребивалиште или боравиште на територији града Крушевца најмање три године:
 • да је члан спортске организације чије је седиште на територији града Крушевца;
 • да није корисник стипендије по другом основу;
 • да није у радном односу;
 • да нема професионални уговор са спортском организацијом (клубом) и
 • да нема више од 21 годинe

Право на стипендирање средствима из буџетских средстава Града Крушевца а преко Спортског савеза града Крушевца остварују и некатегорисани спортисти, под следећим условима.

Потребно је да у години која предходи години подношења пријаве испунити следеће               услове:

 • да је репрезентативац у својој категорији, са наступом за националну селекцију, уколико се ради о спортисти спортских игара (екипни спортови);
 • да је на званичним првенствима или куповима Републике Србије или на званичним  међународним такмичењима (Балканско првенство, Медитеранскe игре, Европско првенство, Светско првенство, Олимијске игре) освојио једно од прва три места у првоj категорији спортова, једно од прва два места у другој категорији спортова или прво место у трећој или четвртој категорији спортова по  категоризацији Спортског савеза Србије, уколико се ради о спортисти који се бавио појединачним спортом и
 • да нема више од 21 годинe.

 неопходна документација:

Овлашћени предлагачи кандидата за спортске стипендије своје предлоге достављају попуњавањем обрасца за пријаву кандидата за спортску стипендију и достављањем пратеће документације јавног позива.

Уз попуњен и печатиран образац, прилаже се следећа пратећа документација:

 • Уверење ПУ Крушевац о пријави пребивалишта
 • Фотокопија личне карте кандидата;
 • Фотокопија здравствене књижице кандидата (или такмичарске легитимације);
 • Фотокопије диплома и званичних признања о наведеним постигнутим спортским резултатима кандидата;
 • Потврда националног гранског савеза о чланству кандидата у наведеној спортској организацији, наведеним спортским резулататима и потврда да нема закључен професионални уговор

начин подношења документације:

Овлашћени предлагачи своје предлоге могу доставити:

 • лично у просторијама Спортског савеза града Крушевца ул. Николе Теселе бр 14. 37000 Крушевац (затворени пливачки базени у Крушевцу)
 • поштом на адресу: Спортски савез града Крушевца, Николе Тесле бр 14, 37000 Крушевац
 • електронским путем слањем документације јавног позива на званичну email адресу Спортског савеза града Крушевца: office@ssgks.rs