Реализована припремна посета Ерасмус+пројекта “Пројекат мобилности особља Спортског савеза града Крушевца у Словенију (Крањ) код Шпортне звезе Крањ

Спортском савезу града Крушевца овлашћена агенција за инплементацију Ерасмус+ пројеката у Србији Фондација “Темпус” из Београда одобрила је Ерасмус+пројекат “Пројекат мобилности особља Спортског савеза града Крушевца у Словенију (Крањ) код Шпортне звезе Крањ”.

Пројекат се финансира средствима Европске уније. Циљ пројекта је учење радне праксе и методологије рада у партнерској организацији примаоцу (Шпортна звеза Крањ). Пројекати мобилности особља у области спорта по први пут се финансирају од ове године у Европској унији. Пројекат мобилности особља Спортског савеза града Крушевца у Словенију Крањ код Шпортне звезе Крањ један је од пет одобрених  пројеката мобилности особља у области спорта који се финансирају у Србији у 2023. години.

Дана 23. и 24.10.2023. године у просторијама Шпортне звезе Крањ у Крању (Словенија) ул. Партизанска цеста бр.35. одржани су радни састанци партнера на Ерасмус+ пројекту  под називом „Пројекат мобилности особља Спортског савеза града Крушевца у Словенију (Крањ) код Шпортне звезе Крањ“.

Том приликом састанцима су присуствовали испред Спортског савеза града Крушевца ( организације пошиљиоца) г-дин Бојан Обрадовић- председник и г-дин Александар Николић-технички секретар, испред Шпортне звезе Крањ домаћина (организације примаоца) састанцима су присуствовали г-дин Тит Кошир -председник, члан У.О г-дин Тадеј Перанович и г-ђа Маша Зевник -секретарка.

Дана 23.10.2023. у просторијама Шпортне звезе Крањ у Крању са почетком од 10 часова одржан је састанак где су се представници Спортског савеза града Крушевца упознали са представницима Шпортне звезе Крањ партнерима на Ерасмус + пројекту. Том приликом представници Спортског савеза града Крушевца упознали су се са људским ресусрсима Шпортне звезе Крањ ,са системом и начином функционисања спорта у граду Крању, са законским и административним процедурама у области спорта у Словенији и граду Крању. Том приликом представници Шпортне звезе Крањ упознали су представнике Спортског савеза града Крушевца са радом чланица Шпортне звезе Крањ, са програмима масовног спорта“ Спорта за све“,  и са спортским манифестацијама које реализују у сарадњи са чланицама Шпортне звезе Крањ.

Након одржаног састанка у просторијама Шпортне звезе Крањ, секретарка г-ђа Маша Зевник представница Шпортне звезе Крањ одвела је партнере из Спортског савеза града Крушевца у обилазак спортских објеката и спортских институција у граду Крању . Том приликом представници Спортског савеза града Крушевца имали су прилике да обиђу следеће спортске објекте Завод за спорт у Крању : ( затворени пливачки базен, спортски стадион Станка Млакарја са атлетском тартан сатазом и тереном за фудбал са природном травом, спољни пливачки базен, отворено игралиште са вештачком травом, затворени балон са спортове са лоптом и атлетику са тартан подлогом, скејт парк, Гиб -гиб игралиште за децу,отворене тениске терене, бициклистички веледром,, фудбалско игралиште на бициклистичком велодрому,отворено игралиште за одбојку на песку, тениско игралиште при велодрому, мулти игралиште за отворене спортове, скијашку скакаоницу Горењска Сава, дворану на планини-мулти игралиште за кошарку,одбојку и рукомет, ледену дворану за хокеј и клизање).

 

 

Дана 24.10.2023. године одржан је други састанак  партенера на пријекту Ерасмус + у просторијама Шпортне звезе Крањ. Тема састанка била је „Формирање агенде пројекта мобилности особља Спортског савеза града Крушевца на програм посматрања на радном месту код Шпортне звезе Крањ у трајању од 7 радник дана.

Том приликом договорено је да ће представници организације пошиљиоца Спортског савеза града Крушевца ( трочлана делегација у саставу Бојан Обрадовић, Александар Николић и Ива Живковић) у периоду од 5.11.2023 до 12.11.2023. доћи у Словенију у Крањ код Шпортне звезе Крањ  и релизовати главну активност пројекта – посматрање на радном месту.

Представници Спортског савеза града Крушевца г-дин Бојан Обрадовић и Александар Николић су дана 24.10.2023. године након одржаног састанка са представницима Шпортне звезе Крањ у просторијама Шпортне звезе Крањ у Крању  и након договора око реализације пројектних активности завршили  припремну посету и упутили се за Србију. У  вечерњим сатима представници Спортског савеза града Крушевца вратили су се у Србију, тиме је припремна посета завршена.