реализована главна активност Ерасмус + пројекта мобилности особља Спортског савеза града Крушевца у Словенију Крањ код Шпортне звезе Крањ, на пројекат посматрања на радном месту

У периоду од 5.11. до 12.11.2023. године трочлана делегација Спортског савеза града Крушевца учествовала је на реализацији одобреног Ерасмус+ пројекта мобилности особља Спортског савеза града Крушевца на програму посматрања на радном месту код Шпортне звезе Крањ у Словенији.

Делегацију Спортског савеза града Крушевца чинили су следећи представници који су упућени на мобилност: председник г-дин Бојан Обрадовић, члан Управног одбора г-ђа Ива Живковић, технички секретар г-дин Александар Николић.

У наведеном периоду представници Спортског савеза града Крушевца, присуствовали су свакодневним радним активностима Шпортне звезе Крањ, обишли су спортске објекте  Завода за шпорт Крањ који газдује свим спортским објектима у Крању, упознали су се са начином функционисања Завода за шпорт Крањ, обишли су чланице Шпортне звезе Крањ: ( Тениски клуб “Триглав”, Пливачки клуб “Триглав”, Академски ватерполо клуб “Триглав”, Кошаркашки клуб “Триглав”, Атлетски клуб”Триглав”,Џудо клуб “Триглав”, присуствовали су спортском догађају кошаркашкој утакмици КУП-а Словеније између домаћина КК “Триглав”Крањ и гостујуће екипе КК”Слован” из Љубљане. На тај начин представници Спортског савеза града Крушевца створили су јасну слику о раду и функционисању Шпортне звезе Крањ, раду  спортских организација чланица Шпортне звезе Крањ, функционисању Завода за шпорт Крањ и  начину функционисања система спорта у граду Крању.

Представници оба  спортска савеза су ради бољег увида у рад и функционисање Шпортне звезе Крањ том прилико заједнички одрадили SWOT анализу Шпортне звезе Крањ и добили следеће показатеље:

SWOT –АНАЛИЗА ШПОРТНА ЗВЕЗЕ КРАЊ

СНАГЕ

 

-удружене чланице Шпортне звезе Крањ

-волонтеризам и ентузијазам чланова управе и председника

-чланство звезе у Олимпијском комитету Словеније

 

СЛАБОСТИ

 

-недовољан број запослених

-недовољан утицај Шпортне звезе Крањ код локалне самоуправе тј код представника града Крања

ПРИЛИКЕ

 

-упошљавање стручних мотивисаних радника

-умрежавање са сличним организацијама у земљи и иностранству

-налажење спонзора и донатора

-коришћење ЕУ фондова за реализацију програма у спорту

-унапређење односа и разумевања са локалном заједницом

 

ПРЕТЊЕ

 

-одлазак постојећег кадра на боље плаћене послове

-смањење ентузијазма код волонтера који помажу у раду Шпортне звезе Крањ

-неразумевање локалне заједнице за потребе Шпортне звезе Крањ( кадровске и матријалне)

Представници оба спортска савеза из Србије и Словеније том приликом истакли су значај реализације Ерасмус+ програма мобилности особља Спортског савеза града Крушевца са посебним акцентом су нагласили да су реализацијом овог пројекта постигнути одређени циљеви, а то су:

-успостављена је и промовисана  Европска димензија спорта и међународна сарадња између Спортског савеза града Крушевца и Шпортне звезе Крањ

-унапређена су сазнања  спортског особља на мобилности

-успостављена је нова  Европска мрежа спортског особља и створене нове могућности за дугорочнију сарадњу два спортска савеза

Представници Спортског савеза града Крушевца г-дин Бојан Обрадовић, г-ђа Ива Живковић и г-дин Александар Николић истакли су да је пројекат Ерасмус + мобилност особља Спортског савеза града Крушевца за њих био веома користан и значајан и да су том приликом стекли одређене вештине а то су:

 • пословне вештине :(боље управљање радним временом,  менаџмент вођења људи и ресурса)
 • језичке вештине: (активно слушање – разумевање изговорених речи на словеначком језику, говорне вештине -јасан и правилан изговор речи на словеначком језику, читање на словеначком језику и делимично разумевање прочитаног)
 • дигиталне вештине: ( коришћење Pollar swimm система за дијагностику срчане фреквенције при одређивању тренажних зона спортиста конкретно пливача )
 • комуникационе вештине: ( добра невербална комуникација, слушање саговорника, јасно и концизно изражавање)
 • остале стечене вештине: ( вештина прилагођавања, организационе вештине)

Представници особља Спортског савеза града Крушевца који су били на мобилности искористили су прилику да на основу искуства која су стекли овом посетом донесу и одређене закључке:

 • У граду Крању (Словенији) постоји јасно дефинисан систем функционисања и развоја спорта који се дефинише кроз донете стратешке документе, кроз систем фунционисања  установе Завода за шпорт Крањ,  удружења спортских организација Шпортне звезе Крањ, и функционисања спортских организација)
 • Град Крањ је донео правилнике за финансирање годишњих програма рада спортских организација и установа у спорту.
 • У граду Крању постоји добра инфраструктура за развој и унапређење спорта и рекреације којом управља Завод за шпорт Крањ
 • Град Крањ води бригу о перспективним спортистима преко стипендија које додељује најуспешнијим спортистима града Крања које износе 80 еура на месечном нивоу и исплаћују се у 10 месечних рата у току календарске године ( стипендију прима 30 стипендиста)
 • Град Крањ води бригу о успешним тренерима , издваја финансијска средства за финансирање зарада 14 тренера у спортовима који су препознати и од општег значаја за град Крањ.
 • У оквиру спортских капацитета Града Крања постоје добри услови за обављање спортске рекреације
 • Рекреација грађана обавља се организовано преко удружења пензионера и индивидуално, у спортским објектима запазили смо велики број рекреативаца махом пензионера који свакодневно упражњавају спортске активности.(На нивоу Европске уније проценат нацијеа који се баве спортом је 6%, у Словенији тај проценат износи 17% популација) ,закључујемо да постоји јасна свест код нације о значају бављења спортом и спортским активнстима.
 • У циљу популаризације и афирмације рекреације грађана посебно оних старије животне доби, у Словенији конкретно Крању  пензионерима се одобравају попусти за коришћење спортских објеката од 50% до 75% од економске цене коштања истих) , на тај начин су спортски објекти доступнији а рекреација заступљенија код грађана.
 • Постоје организовани облици рекреације грађана као покрет „Шола здравља“ који постоји на нивоу целе Словеније,  програм се реализује и у Крању, програм је бесплатан за све грађане а за циљ има популаризацију вежбања у трећем животном добу, популаризацију правилне исхране и здравог начина живота.
 • Спортски објекти се одржавају на правилан начин, што се тиче безбедоносних, техничких и хигијенских услова у објектима ( остварени виски стандарди).
 • У Крању постоје програми спорта за најмлађе грађане који се огледају у програму пливања за децу предшколског узраста и за програме атетике и гимнастике за децу од 1 до 3 разреда основне школе „Атлетска абецеда“.
 • Програме школског спорта реализује Завод за шпорт Планица из Љубљане грански савез задужен за програме школског спорта који у сарадњи са Заводом за шпорт Крањ и спортским организацијама реализује школске спортске програме и такмичења на нивоу града Крања и Горењске регије којој припагда Крањ.
 • Шпортна звеза Крањ представља градски спортски савез за територију града Крања и регионалну канцеларију Олимпијског комитета Словеније за Горењску област. Шпортна звеза Крањ традиционално организује највећу спортско -промотивну манифестацију на нивоу града Крања под називом „Фестивал шпорта“ која се организује сваке године септембра месеца промовишући крањски спорт и крањске спортске организације.
 • Ерасмус+ пројекат мобилности спортског особља Спортског савеза града Крушевца на програм посматрања на радном месту код Шпортне звезе Крањ први је пројекат у ком је Шпортна звеза Крањ учествовала а који је финансиран средствима Европске уније.
 • Представници Шпортне звезе Крањ у складу са позитивним искуством стеченим у контакту са особљем Спортског савеза града Крушевца које је било на мобилности у Крању исказали су спремност да у будућем периоду успоставе и прошире међународне контакте и укључе се активно у реализацију пројеката за спорт које Европске унија  подржава и финансира.