расписан јавни позив спортског савеза града крушевца за доделу спортских стипендија за 2024 годину

Спортски савез града Крушевца расписује јавни позив за подношење документације за доделу спортских стипендија за 2024 годину.

МЕСТО И ДАТУМ ОБЈАВЕ ЈАВНОГ ПОЗИВА: Крушевац 25.04.2024. године

РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ: Рок за достављање документације „Јавног позива Спортског савеза града Крушевца за доделу спортских стипендија за 2024. годину“ је  најкасније до 09.05.2024. године (четвртак) до 15 часова.

ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ КАНДИДАТА МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ:Образац пријаве кандидата за спортске стипедије ССГКШ 2024

ОВЛАШЋЕНИ ПРЕДЛАГАЧИ

Спортске организације са територије града Крушевца су овлашћени предлагачи кандидата за спортске стипендије.

УСЛОВИ УЧЕШЋА

Кандидат за доделу стипендија мора да испуњава следеће услове:

 • да има пребивалиште или боравиште на територији града Крушевца најмање три године:
 • да је члан спортске организације чије је седиште на територији града Крушевца;
 • да није корисник стипендије по другом основу;
 • да није у радном односу;
 • да нема професионални уговор са спортском организацијом (клубом)

Право на стипендирање средствима из буџетских средстава Града Крушевца а преко Спортског савеза града Крушевца остварују спортисти, под следећим условима.

Потребно је да су спортисти у години  која предходи години подношења пријаве испунили следеће услове  на основу постигнутих спортских резултата:

 • да су репрезентативаци у својој категорији (националног гранског или регионалног гранског савеза, са наступом за националну или регионалну селекцију, уколико се ради о спортисти спортских игара (екипни спортови) ; или су на основу постигнутих спортских резултата (статистичких података) проглашавани за најкориснијег играча, најбољег стрелца, најбољег голмана, MVP-а,  итд.
 • да су на званичним првенствима или на куповима Републике Србије или на званичним међународним такмичењима (Олимпијске игре, Светско првенство, Европско првенство, Медитеранске игре, Балканско првенство, национално првенство гранског савеза) освојили једно од прва три места (спортисти из појединачних спортова).  

 НЕОПХОДНА  ДОКУМЕНТАЦИЈА

Овлашћени предлагачи кандидата за спортске стипендије своје предлоге достављају попуњавањем обрасца за пријаву кандидата за спортску стипендију и достављањем пратеће документације јавног позива.

Уз попуњен и печатиран образац, прилаже се следећа пратећа документација:

 • Уверење ПУ Крушевац о пријави пребивалишта
 • Фотокопије диплома и званичних признања о наведеним постигнутим спортским резултатима кандидата;
 • Потврда националног гранског савеза о чланству кандидата у наведеној спортској организацији, наведеним спортским резулататима и потврда да нема закључен професионални уговор

НАЧИН ПОДНОШЕЊА ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Овлашћени предлагачи своје предлоге могу доставити:

 • лично у просторијама Спортског савеза града Крушевца ул. Николе Теселе бр 14. 37000 Крушевац (затворени пливачки базени у Крушевцу)
 • поштом на адресу: Спортски савез града Крушевца, Николе Тесле бр 14, 37000 Крушевац
 • електронским путем слањем документације јавног позива на званичну email адресу Спортског савеза града Крушевца: office@ssgks.rs

Комисија за доделу спортских стипендија Спортског савеза града Крушевца ће у року од 7 дана од завршетка Јавног позива донети Одлуку о избору кандидата који остварују право на стипендију за 2024 годину као и о висини стипендије.