позив на стручно едукативни скуп “свакодневно физичко васпитање у школи”

Спортски савез града Крушевца у цуљу перманентног процеса стручне едукације, спортских стручњака, стручњака у спорту, наставника и педагога у систему школског и предшколског васпитања дана 13.05.2024. године (понедељак) у Крушевцу (“Хала спортова”) са почетком од 12 часова организоваће стручно-едукативни скуп на тему: “Свакодневно физичко васпитање у школи-показни час првог циклуса образовања

Присуство на  стручно едукативном скупу је бесплатно (без наплате котизације), организатор Спортски савез града Крушевца издаће присутнима потврде присуства у циљу стицања права за оверу лиценци.

Учесници на стручно едукативном скупу су:

  • Проф.Др.Владимир Копривица, редовни професор Факултета за спорт Универзитета Унион Никола Тесла из Београда,
  • ученици ОШ”Васа Пелагић” из Падежа, учесници пројекта “Свако дете има право да живи здраво”
  • ученици ОШ”Драгомир Марковић” из Крушевца

Сатница догађаја: почетак догађаја у 12 часова

  • показни час физичког васпитања
  • Проф.Др.Владимир Копривица – дискусија
  • питања