у подручним одељењима ОШ”јован јовановић Змај” у Кобиљу и Великом Головоду одржана акција “вежбајмо заједно”

Дана 31.05.2024. године у подручним одељењима Основне школе „ Јован Јовановић -Змај“ у насељеним местима Кобиље и Велико Головоде, Спортски савез града Крушевца реализовао је спортско промотивну акцију „Вежбајмо заједно“ као четврту и пету активност од 46 планираних у току 2024 године.

У трајању  једног наставног часа од 45 минута представници стручне службе Спортског савеза града Крушевца анимирали су четрдесетак предшколаца и ученика подручних одељења ОШ “ Јован Јовановић Змај“ Кобиље, Станци и Велико Головоде.

Учесници активности у Великом Головоду били су предшколци и ученици од 1 до 4 разреда њих двадесетак,  у селу Кобиљу у истоименом подручном одељењу школе учествовали су ђаци од 1 до 4 разреда школе њих двадесетак из подручних одељења Кобиље и Станци.

Промотивна активност реализована је кроз физичко вежбање ђака и њихову активност на постављеним  спортским полигонима у којој су учествовали сви присутни предшколци и ђаци од 1 до 4 разреда. Циљ акције је промоција спорта, физичког вежбања и утицај на стварање и формирања здравих животних навика.

Главна награда и бенефит за организаторе ове акције била је дечија радост, осмеси  и  велика воља исказана приликом реализације активности.

Спортски савез града Крушевца планира да у 2024. години  обиђе са акцијом „Вежбајмо заједно „  46 подручних одељења крушевачких основних школа и на тај начин изврши утицај  на популаризацију спорта и физичких активности код деце из сеоских средина града Крушевца.