Органи Спортског савеза града Крушевца

скупштина

Скупштина је највиши орган Савеза.
Скупштину сачињавају по један представник чланова Савеза (чланови Скупштине).

председник

Бојан Обрадовић, истакнути спортиста и спортски радник, bojan.obradovic@ssgks.rs

управиодбор

1. Бојан Обрадовић –председник У.О
2. Марко Томић- подпредседник У.О
3. Братислав Кнежевић-члан У.O

4. Предраг Миленковић-члан У.О

5. Верољуб Смиљковић-члан У.О

6. Ива Живковић-члан У.О

7. Сузана Раичевић-члан У.О

генерални секретар

Душан Пешић,истакнути спортиста и спортски радник,dusan.pesic@ssgks.rs

технички

Александар Николић,проф. физ културе,спортски радник, aleksandar.nikolic@ssgks.rs

струцнаслужва

Братислав Ивковић –координатор за аматерски спорт, bratislav.ivkovic@ssgks.rs
Милинчић Миомир –координатор за школски спорт, miomir.milincic@ssgks.rs

Јелена Шућур –координатор за спорт особа са инвалидитетом, jelena.sucur@ssgks.rs

слузбарацун

Јулијана Петровић –шеф рачуноводства, julijana.petrovic@ssgks.rs
Јелена Шкоро-књиговођа аналитике и синтетике, jelena.skoro@ssgks.rs