Документа

СТАТУТ СПОРТСКОГ САВЕЗА ГРАДА КРУШЕВЦА СТАТУТ ССГКШ 20.12.2016
ОБРАЗАЦ ЗА ПРАВДАЊЕ БУЏЕТСКИХ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА ЗА 2019 ГОДИНУ Образац за правдање финансисјких средстава 2019
ЗАКОН О СПОРТУ Закон о спорту 2016.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЈАВНОМ ПОЗИВУ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА КОЈИМА СЕ ОСТВАРУЈЕ ОПШТИ ИНТЕРЕС У ОБЛАСТИ СПОРТА У ГРАДУ КРУШЕВЦУ ЗА 2018ГОДИНУ Јавни позив за финансирање годишњих програма спортских организација у 2018 години
ОБРАЗАЦ ГОДИШЊИ ПРОГРАМИ ОПШТИ ОБРАЗАЦ 2018. Образац 1-Годишњи програми 2018
ОБРАЗАЦ ГОДИШЊИ ПРОГРАМИ СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ 2018 Образац 2 Годишњи програми спортски објекти
ОБРАЗАЦ УПИТНИК ЗА КАТЕГОРИЗАЦИЈУ СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 2018 Образац број 3 Категоризација спортских организација
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПАРТНЕРСТВУ 2018 Образац број 4-Изјава о партнерству
ПРАВИЛНИК О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА И ФИНАНСИРАЊУ ПРОГРАМА КОЈИМА СЕ ОСТВАРУЈЕ ОПШТИ  ИНТЕРЕС У ОБЛАСТИ СПОРТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРУШЕВЦА Правилник о финансирању спорта 2017
ОДЛУКА О КАТЕГОРИЗАЦИЈИ СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРУШЕВЦА Одлука о категоризацији 2017
ПРОГРАМ РАЗВОЈА СПОРТА ГРАДА КРУШЕВЦА 2015-2018  Програм развоја спорта града Крушевца 2015-2018
 ТРОШКОВНИК ОДОБРЕНИХ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА ЗА 2019 ГОДИНУ  ТРОШКОВНИК 2019