расписан јавни позив спортског савеза града крушевца за подношење кандидатура за доделу награда младим перспективним спортистима града крушевца узраста до 13 година

Спортски савез града Крушевца расписује „ Јавни позив за подношење документације за доделу  награда младим перспективним спортистима Града Крушевца узраста до 13 година.“

Награде за младе перспективне спортисте Града Крушевца до 13 година старости обезбеђује Град Крушевац са партнерима установама Спортским центром Крушевац, Туристичком организацијом Крушевац, Народним музејом Крушевац и Народним позориштем Крушевац. Рок за достављање документације „ Јавног позива Спортског савеза града Крушевца за доделу награда младим перспективним спортистима града Крушевца узраста до 13 година „ је  најкасније до 17.06.2024. године (понедељак) до 12 часова.

Образац пријаве кандидата за додлеу награда можете преузети ОВДЕ: Образац ССГКШ пријава кандидата за спортске награде младим и перспективним спортистима града Крушевца узраста до 13 година

МЕСТО И ДАТУМ  ОБЈАВЕ ЈАВНОГ ПОЗИВА: Крушевац 12.06.2024. године

 ОВЛАШЋЕНИ ПРЕДЛАГАЧИ:

Предлоге за доделу награда младим перспективним спортистима града Крушевца до 13 година, могу поднети територијални грански спортски савези и спортске организације са седиштем на територији града Крушевца на обрасцу предлога кандидата за доделу награда младим перспективним спортистима града Крушевца  узраста до 13 година.

УСЛОВИ УЧЕШЋА

Кандидат за доделу награде младим и перспективним спортистима града Крушевца узраста до 13 година мора да испуњава следеће услове :

Спортске организације из групе појединачних спортова  могу поднети кандидатуру за кандидате који испуњавају следеће критеријуме:

 • остварен међународни резултат (СП,ЕП,МП,БП) у такмичарској сезони 2023/2024
 • остварен резултат на званичном националном првенству гранског савеза (пласман на једно од прва три места) у такмичарској сезони 2023/2024
 • остварен резултат на званичном регионалном првенству (пласман на једно од прва три места)

Спортске организације из групе екипних спортова  могу поднети кандидатуру за кандидате који испуњавају следеће критеријуме:

 • члан националне репрезентативне селекције (доставити потврду националног гранског савеза)
 • члан екипе која је на званичном националном првенству гранског савеза остварила пласман  на (једно од прва три места) у такмичарској сезони 2023/2024
 • члан екипе која је на званичном регионалном гранског савеза остварила пласман на (једно од прва три места) у такмичарскопј сезони 2023/2024
 • уколико спортска организација из групе екипних спортова не поседује кандидата који испуњава горња три наведена критеријума, организација има право да предложи једног најперспективнијег кандидата из своје спортске организације.

НЕОПХОДНА  ДОКУМЕНТАЦИЈА

Овлашћени предлагачи кандидата за награде младим перспективним спортистима Града Крушевца узраста до 13 година своје предлоге достављају попуњавањем  обрасца за пријаву кандидата и достављањем пратеће документације јавног    позива.

Уз попуњен и печатиран образац, прилаже се следећа пратећа документација:

 • фотокопије диплома и званичних признања о наведеним постигнутим спортским резултатима из такмичарске 2023/2024 године
 • потврде националног гранског савеза/ регионалног гранског савеза о оствареним спортским резултатима кандидата у такмичарској 2023/2024 години

НАЧИН ПОДНОШЕЊА ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Овлашћени предлагачи своје предлоге могу доставити:

 • лично у просторијама Спортског савеза града Крушевца ул. Николе Теселе бр 14. 37000 Крушевац (затворени пливачки базени у Крушевцу)
 • поштом на адресу: Спортски савез града Крушевца, Николе Тесле бр 14, 37000 Крушевац
 • електронским путем слањем документације јавног позива на званичну email адресу Спортског савеза града Крушевца: office@ssgks.rs

РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Рок за достављање документације „ Јавног позива Спортског савеза града Крушевца за доделу награда младим перспективним спортистима града Крушевца узраста до 13 година „ је  најкасније до 17.06.2024. године (понедељак) до 12 часова.

Комисија за доделу награда младим и перспективним спортистима града Крушевца до 13 година Спортског савеза града Крушевца ће у року од 2 дана од завршетка Јавног позива донети Одлуку о избору кандидата који остварују право на награде.