Zahtevi za korišćenje sala do 1. avgusta

krusevac20Obaveštavamo Vas da u skladu sa Pravilnikom o opštim uslovima i načinu korišćenja Javnih sportskih objekata možete podneti  zahtev za korišćenje fiskulturnih sala osnovnih i srednjih Škola na teritoriji Grada Kruševca najkasnije do 1. avgusta 2013. godine Sportskom savezu grada Kruševca.

Zahtev koji predajete mora da sadrži:
•    Naziv podnosioca zahteva i izvod iz APR-a
•    Lice ovlašćeno za zastupanje sportske organizacije koja popdnosi zahtev
•    Za koju selekciju kluba se podnosi zahtev i koje  odgovorno lice radi sa tom selekcijom
•    Vremenski period korišćenja fiskulturne sale i željeni termin korišćenja.

Nakon dostavljanja vaših zahteva Sportski savez grada Kruševca u saradnji sa Odsekom za društvene delatnosti gradske uprave Kruševac, utvrdiće raspored korišćenja fiskulturnih sala.

Preuzmite obaveštenje sa ovog linka (klikom ovde)  ili iz sekcije dokumenti.

Tehnički sekretar
Sportskog saveza grada Kruševca
Aleksandar Nikolić