Документа

СТАТУТ СПОРТСКОГ САВЕЗА ГРАДА КРУШЕВЦА Статут Спортског савеза града Крушевца
ОБРАЗАЦ ЗА ПРАВДАЊЕ БУЏЕТСКИХ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА ЗА 2023 ГОДИНУ Образац-за-правдање-финансијских-средстава-за-2023-год
ПОСЛОВНИК О РАДУ СКУПШТИНЕ ССГКШ ПОСЛОВНИК-О-РАДУ-СКУПШТИНЕ-ССГКШ
ЈАВНО ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА КОЈИМА СЕ ОСТВАРУЈЕ ОПШТИ ИНТЕРЕС У ОБЛАСТИ СПОРТА  НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРУШЕВЦА ЗА 2024 ГОДИНУ Јавно обавештење -годишњи програми 2024
ОБРАЗАЦ ГОДИШЊИ ПРОГРАМИ ОПШТИ ОБРАЗАЦ 2024 Образац-1-Годишњи-програм-2024
ОБРАЗАЦ ГОДИШЊИ ПРОГРАМИ СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ 2024 Образац-2-Годишњи-програми-спортски-објекти-2024
ОБРАЗАЦ УПИТНИК ЗА КАТЕГОРИЗАЦИЈУ СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 2024 Образац-3-категоризација-Годишњи-програми-2024
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПАРТНЕРСТВУ 2024 Образац-4-Годишњи-програми-2024
ПРАВИЛНИК О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА И ФИНАНСИРАЊУ ПРОГРАМА КОЈИМА СЕ ОСТВАРУЈЕ ОПШТИ  ИНТЕРЕС У ОБЛАСТИ СПОРТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРУШЕВЦА Правилник о финансирању спорта 2017
ОДЛУКА О КАТЕГОРИЗАЦИЈИ СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРУШЕВЦА Одлука о категоризацији 2017
ПРОГРАМ РАЗВОЈА СПОРТА ГРАДА КРУШЕВЦА 2015-2018  Програм развоја спорта града Крушевца 2015-2018
ОБРАЗАЦ ИЗВЕШТАЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА РАДА Образац извештаја о реализацији годишњег програма рада
 ПРИРУЧНИК ЗА РОДИТЕЉЕ МЛАДИХ СПОРТИСТА  Приручник за родитеље младих спортиста