Документа

СТАТУТ СПОРТСКОГ САВЕЗА ГРАДА КРУШЕВЦА СТАТУТ ССГКШ 20.12.2016
ОБРАЗАЦ ЗА ПРАВДАЊЕ БУЏЕТСКИХ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА ЗА 2020 ГОДИНУ Образац-за-правдање-финансисјких-средстава-2020
ПОСЛОВНИК О РАДУ СКУПШТИНЕ ССГКШ ПОСЛОВНИК О РАДУ СКУПШТИНЕ ССГКШ 2020
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЈАВНОМ ПОЗИВУ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА КОЈИМА СЕ ОСТВАРУЈЕ ОПШТИ ИНТЕРЕС У ОБЛАСТИ СПОРТА У ГРАДУ КРУШЕВЦУ ЗА 2021 ГОДИНУ ЈАВНИ ПОЗИВ СПОРТ 2021
ОБРАЗАЦ ГОДИШЊИ ПРОГРАМИ ОПШТИ ОБРАЗАЦ 2021 Образац-1-Годишњи-програми-2021
ОБРАЗАЦ ГОДИШЊИ ПРОГРАМИ СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ 2021 Образац-2-Годишњи-програми-спортски-објекти-2021
ОБРАЗАЦ УПИТНИК ЗА КАТЕГОРИЗАЦИЈУ СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 2021 Образац-3-категоризација-Годишњи-програми-2021
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПАРТНЕРСТВУ 2021 Образац-4-Годишњи-програми-2021
ПРАВИЛНИК О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА И ФИНАНСИРАЊУ ПРОГРАМА КОЈИМА СЕ ОСТВАРУЈЕ ОПШТИ  ИНТЕРЕС У ОБЛАСТИ СПОРТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРУШЕВЦА Правилник о финансирању спорта 2017
ОДЛУКА О КАТЕГОРИЗАЦИЈИ СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРУШЕВЦА Одлука о категоризацији 2017
ПРОГРАМ РАЗВОЈА СПОРТА ГРАДА КРУШЕВЦА 2015-2018  Програм развоја спорта града Крушевца 2015-2018
 ТРОШКОВНИК ОДОБРЕНИХ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА ЗА 2020 ГОДИНУ ТРОШКОВНИК-2020
 ПРИРУЧНИК ЗА РОДИТЕЉЕ МЛАДИХ СПОРТИСТА  Приручник за родитеље младих спортиста