Документа

СТАТУТ СПОРТСКОГ САВЕЗА ГРАДА КРУШЕВЦА СТАТУТ ССГКШ 20.12.2016
ОБРАЗАЦ ЗА ПРАВДАЊЕ БУЏЕТСКИХ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА ЗА 2022 ГОДИНУ Образац-за-правдање-финансијских-средстава-за-2021-год
ПОСЛОВНИК О РАДУ СКУПШТИНЕ ССГКШ ПОСЛОВНИК-О-РАДУ-СКУПШТИНЕ-ССГКШ
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЈАВНОМ ПОЗИВУ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА КОЈИМА СЕ ОСТВАРУЈЕ ОПШТИ ИНТЕРЕС У ОБЛАСТИ СПОРТА У ГРАДУ КРУШЕВЦУ ЗА 2022 ГОДИНУ Јавни позив 2022 спорт
ОБРАЗАЦ ГОДИШЊИ ПРОГРАМИ ОПШТИ ОБРАЗАЦ 2022 Образац-1-Годишњи-програми-2022
ОБРАЗАЦ ГОДИШЊИ ПРОГРАМИ СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ 2022 Образац-2-Годишњи-програми-спортски-објекти-2022
ОБРАЗАЦ УПИТНИК ЗА КАТЕГОРИЗАЦИЈУ СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 2022 Образац-3-категоризација-Годишњи-програми-2022
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПАРТНЕРСТВУ 2022 Образац-4-Годишњи-програми-2022
ПРАВИЛНИК О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА И ФИНАНСИРАЊУ ПРОГРАМА КОЈИМА СЕ ОСТВАРУЈЕ ОПШТИ  ИНТЕРЕС У ОБЛАСТИ СПОРТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРУШЕВЦА Правилник о финансирању спорта 2017
ОДЛУКА О КАТЕГОРИЗАЦИЈИ СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРУШЕВЦА Одлука о категоризацији 2017
ПРОГРАМ РАЗВОЈА СПОРТА ГРАДА КРУШЕВЦА 2015-2018  Програм развоја спорта града Крушевца 2015-2018
 ТРОШКОВНИК ОДОБРЕНИХ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА ЗА 2021 ГОДИНУ ТРОШКОВНИК-2021
 ПРИРУЧНИК ЗА РОДИТЕЉЕ МЛАДИХ СПОРТИСТА  Приручник за родитеље младих спортиста