Документа

СТАТУТ СПОРТСКОГ САВЕЗА ГРАДА КРУШЕВЦА Статут Спортског савеза града Крушевца
ОБРАЗАЦ ЗА ПРАВДАЊЕ БУЏЕТСКИХ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА ЗА 2024 ГОДИНУ Образац за правдање финансијских буџетских средстава за 2024. год.
ПОСЛОВНИК О РАДУ СКУПШТИНЕ ССГКШ ПОСЛОВНИК-О-РАДУ-СКУПШТИНЕ-ССГКШ
ЈАВНО ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА КОЈИМА СЕ ЗАДОВОЉАВАЈУ ПОТРЕБЕ И ИНТЕРЕСИ ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА СА ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА КРУШЕВЦА ЗА 2025 ГОДИНУ Јавно обавештење за 2025 годину
ОБРАЗАЦ ГОДИШЊИ ПРОГРАМИ ОПШТИ ОБРАЗАЦ 2025 Образац-1-Годишњи-програм-2025
ОБРАЗАЦ ГОДИШЊИ ПРОГРАМИ СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ 2025 Образац-2-Годишњи-програм-спортски-објекти-2025
ОБРАЗАЦ УПИТНИК ЗА КАТЕГОРИЗАЦИЈУ СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 2025 Образац-3-Годишњи-програм-категоризација-2025
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПАРТНЕРСТВУ 2025 Образац-4-Годишњи-програм-2025
ПРАВИЛНИК О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА И ФИНАНСИРАЊУ ПРОГРАМА КОЈИМА СЕ ОСТВАРУЈЕ ОПШТИ  ИНТЕРЕС У ОБЛАСТИ СПОРТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРУШЕВЦА Правилник о финансирању спорта 2017
ОДЛУКА О КАТЕГОРИЗАЦИЈИ СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРУШЕВЦА Одлука о категоризацији 2017
ПРОГРАМ РАЗВОЈА СПОРТА ГРАДА КРУШЕВЦА 2015-2018  Програм развоја спорта града Крушевца 2015-2018
ОБРАЗАЦ ИЗВЕШТАЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА РАДА Образац извештаја о реализацији годишњег програма рада
 ПРИРУЧНИК ЗА РОДИТЕЉЕ МЛАДИХ СПОРТИСТА  Приручник за родитеље младих спортиста