О нама

Sportski savez_samo_logoСпортски савез града Крушевца је самостална, неполитична и непрофитна спортска асоцијација гранских струковних савеза, спортских друштава и спортских организација на територији града Крушевца, добровољно удружених ради остваривања заједничких циљева, потреба и интереса.

Подручје деловања Савеза је територија града Крушевца.

Циљеви Савеза су да:
– својим деловањем доприноси развоју и промоцији спорта у граду Крушевцу и повећању бављења грађана спортом, посебно деце, омладине, жена и особа са инвалидитетом;
– промовише образовну и васпитну функцију спорта, фер плеја, разумевања,
толеранције и одговорности кроз бављење спортом;
– обавља послове којима се обезбеђују услове за праћење, развој и
унапређење масовног спорта, школског спорта, врхунског спорта и спорта
инвалидних лица;
– обавља друге послове у складу са Законом о спорту, Стратегијом развоја
спорта у Републици Србији, својим Статутом и другим општим актима.